Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 5.
Лектор: Козловська Ганна Володимирівна, канд. вет. наук, доцент, доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Викладач: Козловська Ганна Володимирівна, канд. вет. наук, доцент, доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Метою курсу є пізнання студентами вірусів, їх біології, патогенних властивостей, екології, оволодіння методологією діагностики вірусних хвороб тварин і санітарно-вірусологічного контролю об’єктів ветеринарного нагляду.