Путров Сергій Юрійович, доктор філософських наук, професор.
Прима Анастасія Василівна, кандидат педагогічних наук, ст. викладач.