Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія ОС: Бакалавр. ECTS: 4
Автор: Борко Ю.П., асистент, кандидат сільськогосподарських наук

Анотація: Дисципліна «Загальна мікробіологія і вірусологія» закладає фундамент для глибокого засвоєння студентами знань і вмінь, необхідних для їх професійної діяльності, зокрема про морфологію, ультраструктуру та генетику мікроорганізмів, особливості їх метаболізму, розмноження, поширення, участь у колообігу основних біогенних елементів у природі.