Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Викладач: Томашевська Ольга Анатоліївна - канд. екон. наук, доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: У курсі розглядаються теоретичні та практичні засади економіки підприємств аграрного сектору та організації виробництва в них.
ВНП:2022