Спеціальність: 201 Агрономія; ОС: Бакалавр; Семестр: 4; ЄКТС: 5

Автор: Цизь Олександр Михайлович – доцент кафедри овочівництва і закритого ґрунту

Анотація: Вивчаються принципи тепличного овочівництва, грибівництва, квітникарства закритого ґрунту. Висвітлено біологічні особливості об’єктів вирощування стосовно умов закритого ґрунту. Описуються види та конструкції культиваційних споруд, оптимальний підбір систем створення мікрокліматичних параметрів для різних умов вирощування, особливості їх експлуатації. Наводяться загальні технологічні прийоми вирощування овочевих, квіткових рослин та культивованих грибів. Приділяється увага навикам контролю технологічних операцій для отримання безпечної за біохімічним складом продукції овочів і грибів у закритому ґрунті.