Спеціальність: 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Березовська Л.О. - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: 

Метою вивчення дисципліни «Інноваційне підприємництво» є формування у студентів системи спеціальних знань з економіки і організації інноваційного підприємництва та його управління, формування практичних навичок раціональної організації та економічного обґрунтування напрямків інноваційної діяльності підприємства з урахуванням сучасних тенденцій інноваційного розвитку економіки.