Спеціальність: 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Березовська Л.О. - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: Метою вивчення дисципліни «Кооперація у підприємництві» є формування у студентів знань про види та особливості створення та функціонування кооперативів, а також їх розвиток в Україні та світі.