Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автор: Березовська Людмила Олексіївна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: Метою вивчення дисципліни «Кооперація в підприємництві» є формування у студентів знань про види та особливості створення та функціонування кооперативів, а також їх розвиток в Україні та світі.
Рік останньої атестації: 2023