Спеціальність: 181  Харчові технології ( Харчові технології). ОС: Бакалавр. Семестр:  3. ECTS: 4.
Лектор: Адамчук Леонора Олександрівна, к. с.-г. н., доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.-г. продукції.
Викладач: Адамчук Леонора Олександрівна, к. с.-г. н., доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.-г. продукції.
Анотація: Метою курсу є набуття здобувачами вищої освіти теоретичних знань, практичних навичок у проведенні ідентифікації, способів і методів виявлення фальсифікації сировини, напівфабрикатів і готової харчової продукції.