Cпеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автор: Тривайло Андрій Юрійович - канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.

Анотація: Формування системи теоретичних знань та практичних навичок з бізнес-планування як елементу управління підприємств готельно-ресторанного бізнесу.
П23