Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 2 (4).
Автор: Завадська Оксана Володимирівна - кандидат с.-г. наук, доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика.
Анотація: Дисципліна вивчає застосування сучасних технологій в галузі зберігання та переробки зерна, насіння різних культур, плодів та овочів, технічних культур, можливість прогнозування придатності вирощеного врожаю до тривалого зберігання чи переробки.
Доступ: Закритий.

Технологія галузі І

Рік останньої атестації: 2016