Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6. ЄКТС: 5.
Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Студенти міжкафедральних навчальних лабораторій НУБіП України. ОС: Бакалавр.
Автор: Ланченко Євгеній Олександрович - доцент кафедри економіки праці та соціального розвитку НУБіП України, к.е.н., доцент.

Рік останньої атестації: 2016