Структура за темами

 • Загальне

 • Модуль №1 «Елементи металевих конструкцій та їх зварювання»

  Тема 1. Вимоги до властивостей металів для будівельних металевих конструкцій. Визначення зварюваності сталі.

  1.1   Групи сталі. 

  1.2   Механічні властивості сталі (см. график) 

  1.3   Вплив хімічного складу на механічні властивості сталі. 

  1.4   Види виробництва сталі, для сталевих конструкцій. 

  1.5   Сортамент сталевих конструкцій 

  Тема 2. Складання варіантних схем робочої площадки. Техніко-економічні показники. Порівняння варіантів.

  Тест: 1 Завдання: 7
 • Модуль II

  2.1  Групи граничних станів. 

  2.2 Граничний опір матеріалу. 

  2.3  Робота сталі на розтяг. 

  2.4  Робота сталі на стиск. 

  2.5  Робота сталі на згин. 

  2.6  При роботі згинальних конструкцій матеріал балки знаходиться в неоднорідному напруженому стані.

  2.7  Стійкість елементів сталевих конструкцій.

  Тест: 1 Завдання: 1
 • 3. Розрахунок прокатних балок розрізних та нерозрізних. Визначення навантажень та вибір сталі

  3.1Балкові клітки. 

  3.2Плоский сталевий настил балкових кліток. 

  3.3Розрахунок жорсткого настилу /t <50. 

  3.4Розрахунок настилу при  50</t <300 (згин з розпором) 

  3.5Розрахунок розрізних прокатних балок. 

  3.6Розрахунок розрізних складених балок. 

            3.6.1Попередній підбір перерізу балки. 

            3.6.2 Компонування перерізу балки. 

            3.6.3 Перевірка міцності балки. 

            3.6.4 Перевірка жорсткості балки. 

            3.6.5 Перевірка загальної стійкості балки. 

            3.7 Перевірка місцевої стійкості стінки балки. 

  Завдання: 4
 • 4. Проектування колон. Визначення навантаження. Розрахункова схема. Підбір перерізу наскрізних і суцільних колон.

  4.1 Центрально-стиснуті колони 

     4.1.1 Суцільні колони 

             Типи перерізу стрижня. 

             Розрахунок стрижня колони

             Конструювання бази центрально-стисненої колони

             Розрахунок бази ценрально-стисненої колони

             Конструювання і розрахунок оголовка колони

  4.2 Колони наскрізного перерізу. 

     4.2.1 Типи сполучення гілок колон наскрізного перерізу. 

     4.5.2 Стрижень наскрізної колони з планками в двох площинах. 

     4.5.3 Стрижень наскрізної колони з решіткою  в двох площинах 

  Завдання: 4