Структура за темами

 • Модуль ВП. 02. Військова топографія.

  "Бабусю дивись - військові підїхали, дістали карту - зараз будуть дорогу запитувати"


 • Тема № 1. Заняття № 1.

  Тема № 1. Місцевість, орієнтування і вимірювання на ній.

  Заняття № 1. Місцевість, як елемент бойової обстановки.

  (Групове заняття).

  Мета:

  • Навчитись розрізняти місцевість за її елементами, рельєфом, гідрографією, покривом і ґрунтами.
  •  Аналізувати та застосувати тактичні властивості місцевості та впевнено проводити топографічне і тактичне орієнтування.

  Файл: 1 Сторінки: 4 Тест: 1
 • Тема № 1. Заняття № 3.

  Тема № 1. Місцевість, орієнтування і вимірювання на ній.

  Заняття № 3. Орієнтування на місцевості без карти.

  (Практичне заняття).

  Мета:

  • Отримати систематизовані практичні знання та уміння в орієнтуванні на незнайомій місцевості у різних умовах бойової обстановки.
  Файли: 4 Сторінки: 8 Тест: 1
 • Тема № 2. Заняття № 1.

  Тема № 2. Топографічні карти Збройних Сил України.

  Заняття № 1. Основні поняття, характеристика та метематичні елементи топографічних карт.

  (Групове заняття).

  Мета:

  • Ознайомитись з топографічними картами, їх характеристиками, основними поняттями і математичними елементами.
  Файл: 1 Теки: 2 Сторінки: 6 Тест: 1
 • Тема № 2. Заняття № 3.

  Тема № 2. Топографічні карти Збройних Сил України.

  Заняття № 3. Визначення координат за топографічною картою.

  (Практичне заняття).

  Мета:

  • Отримати систематизовані практичні знання та уміння у визначені координат за топографічними картами, вимірюванням дирекційних кутів та магнітних азимутів.
  Файли: 5 Сторінки: 5 Тест: 1
 • Тема № 2. Заняття № 5.

  Тема № 2. Топографічні карти Збройних Сил України.

  Заняття № 5. Сутність і способи орієнтування на місцевості за картою.

  (Практичне заняття).

  Мета:

  • Отримати систематизовані практичні знання та уміння в орієнтуванні карти для виконання бойових завдань на незнайомій місцевості і у різних умовах бойової обстановки.

  Файли: 4 Сторінки: 3 Тест: 1
 • Тема № 2. Заняття № 7.

  Тема № 2. Топографічні карти Збройних Сил України.

  Заняття № 7. Рух за азимутами.

  (Практичне заняття).

  Мета:

  • Надати слухачам практичні навички у складанні матеріалів для руху за азимутами та практики у руху за азимутами на незнайомій місцевості.

  Файли: 4 Сторінки: 3 Тест: 1
 • Тема № 3. Заняття № 1.

  Тема № 3. Бойові графічні документи.

  Заняття № 1. Бойові графічні документи, що розробляє і веде командир підрозділу.

  (Групове заняття).

  Мета:

  • Ознайомити слухачів з бойовими документами, що розробляє, відпрацьовує та веде командир підрозділу.
  Файли: 2 Сторінки: 4 Тест: 1
 • Тема № 3. Заняття № 3.

  Тема № 3. Бойові графічні документи.

  Заняття № 3. Робоча карта командира - основний бойовий документ командира взводу.

  (Практичне заняття).

  Мета:

  • Надати слухачам практичні навички у підборі, склеюванні, нанесенні умовних позначень та ведення "Робочої карти командира".
  Файли: 4 Сторінки: 3 Тест: 1
 • Модульний контроль.

  Виконання тестового завдання.

  Мета:

  • Визначити рівень сформованості знань і вмінь за модулем, з’ясувати питання, що недостатньо засвоєні слухачами під час роботи над навчальним матеріалом.
  • Визначити рейтинг слухачів із засвоєння модуля.

  Файл: 1 Тест: 1