Атестація (переатестація) ЕНК ' 2019, червень

Атестація (переатестація) ЕНК ' 2019, червень

від Центр ДТН -
Кількість відповідей: 0

Шановні викладачі НУБіП України!

Відповідно до наказу №465 "Про створення комісії з атестації ЕНК у НУБіП України у 2019 р." від 14.05.2019 засідання комісії з атестації (ЕНК) відбуватимуться в кінці кожного семестру.
Заявку на атестацію (переатестацію) ЕНК можна оформити у електронній (потребує авторизації домену nubip.edu.ua) або паперовій формі:

Або

Подачею електронної або паперової форми заявки на атестацію (переатестацію) ЕНК викладач підтверджує готовність ЕНК до перевірки експертами.

При подачі заявки зверніть, будь ласка, увагу на наступне:

  • До атестації не допускаються ЕНК, які не апробовані зі студентами впродовж одного семестру і за критеріями оцінювання ЕНК не набрали 90 балів.
  • Переатестації підлягають ЕНК, що атестувалися і використовувалися більше, ніж 5 років (до 2014 року включно) відповідно до Положення про навчально-інформаційний портал НУБіП України (пункт 5.1, стор.15). До переатестації не допускаються ЕНК, в яких відсутнє використання курсу протягом двох років поспіль.
  • Для ЕНК на іноземній мові експертний висновок складає фахівець з іноземної мови з числа викладачів НУБіП України.
  • Збільшення (зменьшення) годин дисципліни, зміна назви раніше атестованого курсу не дають права на позачергову атестацію (переатестацію) ЕНК.
  • Витяг з Навчального плану підготовки фахівців подається тільки на запит ЦДТН в разі відсутності дисципліни у Каталогах навчальних планів і програм.
  • З метою успішного проходження атестації ЕНК пропонуємо самостійно оцінити свій ЕНК: Критерії оцінювання ЕНК.

Заявки на атестацію (переатестацію) ЕНК надіслані після 20 червня 2019 року розглядатимуться у наступному семестрі.

З результатами перевірки ЕНК можна ознайомитись перейшовши за посиланням https://docs.google.com.

Центр дистанційних технологій навчання:
Навч. корпус 15, кім. 233а  Тел. 527-87-25  cde@nubip.edu.ua