Автоматики та робототехнічних систем

Courses tagged with "Автоматики та робототехнічних систем"

Дисципліна “Автоматизація: робототехніка, штучний інтелект” орієнтована на вивчення принципів функціонування робототехнічних комплексів їх виконавчих механізмів та сприймаючих елементів, отримання базових навичок програмування низького рівня, розробляти алгоритми керування та програмно реалізовувати їх з використанням готових бібліотек, розробляти та налагоджувати робототехнічні комплекси, теоретичних засад функціонування нейроінформаційних систем, що дасть змогу у спеціалізованих програмних середовищах синтезувати відповідні моделі технологічних процесів (об’єктів), із використанням яких розробити та реалізувати ефективні алгоритми керування ними.

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: ? Семестр: 0. ЄКТС :0.
Автор: Комарчук Дмитро Сергійович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.

НН16

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; •144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 1; 2. ЄКТС: 4.
Автор: Коваль Валерій Вікторович - професор кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.

Спеціальність: •141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; •144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 1; 2. ЄКТС: 4.
Автор: Опришко Олексій Олександрович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем.
Анотація: Курс присвячено вивченню спеціалізованих математичних пакетів MathCad та MatLAB. Дисципліна читається для студентів, які навчаються на базі між кафедральної навчально-наукової лабораторії на базі Таращанського інженерно економіко-правового коледжу.

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Магістр, Бакалавр. Семестр: 6; 2 (Ск). ЄКТС: 7; 9 (Ск).
Викладачі кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка: Никифорова Лариса Євгенівна, професор; Дудник Алла Олексіївна, доцент; Кіктєв Микола Олександрович, доцент; Лукін Володимир Євгенович, доцент; Гачковська Марина Анатоліївна, старший викладач.

NN08`16prez`8 zav`25bank

Category: АКіТ

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 3 (Ск). ECTS: 3.
Автор: Гачковська Марина Анатоліївна - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: Класифікація і структура сучасних АСУ; види забезпечення АСУ; АСУ конкретних об'єктів і процесів виробництва в тваринництві, рослинництві і кормовиробництві; функціональні схеми автоматизації; формулювання задач АСУ.

Category: АКіТ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 3.
Автори: Доценти кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка - Гладкий Анатолій МихайловичКомарчук Дмитро СергійовичЦигульов Іван Тихонович.

nn16`9prez`2zav`17bank

Електроніка, мікросхемопроцесорна техніка

Category: АКіТ

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інгерговані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5; 1-2 (Ск). ЄКТС: 10.
Автор: Лукін Володимир Євгенович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: Пасивні елементи електроніки. Напівпровідникові діоди, транзистори, тиристори. Фотоелектричні, оптоелектронні та індикаторні прилади. Електронні підсилювачі. Цифрові та імпульсні пристрої. Засоби живлення. Мікропроцесорні пристрої. Структура мікро-ЕОМ, архітектура мікропроцесора, система команд мікропроцесора, апаратні засоби мікроконтролерів, система переривань, пристрої узгодження з об'єктом.

Category: АКіТ
Рік останньої атестації: 2015

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5; 1 (Ск). ЄКТС: 10.
Автори: В
икладачі кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка – доценти Гладкий Анатолій Михайлович, Комарчук Дмитро Сергійович, ст. викладач Руденський Анатолій Андрійович.
Анотація: Вивчаються основні положення про процеси у напівпровідникових приладах, принципи дії та будова основних елементів електронної апаратури, основи цифрової техніки, архітектура мікропроцесорів, система команд і програмування мікропроцесора, формуються практичні уміння щодо застосування електронних і мікропроцесорних пристроїв у системах автоматики.


Category: АКіТ

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5; 3 (Ск). ЄКТС: 8; 10 (Ск).
Автори: Доценти кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненко - Опришко Олексій Олександрович; Мірошник Володимир Олександрович; Решетюк Володимир Михайлович.
Анотація: Курс призначений для розробки математичних моделей технологічних об’єктів керування з метою створення систем автоматизації цих об’єктів. Курс необхідний для рішення задач автоматизації та пошуку оптимальних параметрів керування.

14_mathematical_model_05.png-500x464.jpg14_mathematical_model_05.png-500x464.jpg
Category: АКіТ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Теплюк Віктор Михайлович - старший викладач кафедри автоматики та робототехнічних систем.
Анотація: Дисципліна призначена для систематизації та узагальнення знань студентів щодо структурних елементів, принципу їх дії, архітектури, причин виникнення та методів компенсації похибок, які виникають в елементах, алгоритмів роботи, програмування та розробки сучасних інформаційно-вимірювальних комплексів.

ІВК_роб_прог.pdfІВК_роб_прог.pdf
Category: АКіТ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Коваль Валерій Вікторович - професор кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.

Комп'ютерні технології та програмування

NN16'1.5mod

Category: АКіТ

Спеціальності: 151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 3.
Автор: Болбот Ігор Михайлович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем.
Анотація: Застосування комп'ютерних засобів при виконанні завдань, що включають створення графічних об'єктів різних типів. Моделювання геометричними та комп’ютерними методами виробів приладобудування. Побудови та оформлення їх технічних креслень та схем у відповідності до існуючих стандартів. Використання у своїй професійній діяльності інформаційно-проектувальних систем.

Category: АКіТ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-3. ECTS: 10.
Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 3.
Автор: Теплюк Віктор Михайлович - старший викладач кафедри автоматики та робототехнічних систем.
Анотація: Алгоритмічні мови і методи програмування. Сфери використання алгоритмічних мов. Основи програмування на мовах високого та низького рівнів. Застосування методів програмування в інженерній діяльності. Робота у середовищі Windows, текстовий процесор Word, табличний процесор Exсel, графічні редактори, система управління базами даних Access, сканування і розпізнавання текстів, робота в комп'ютерній мережі, система математичних розрахунків MathCAD.

Category: АКіТ

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 8 (6-8). ЄКТС: 2 (7).
Автор: Грищенко Володимир Олександрович - старший викладач кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: Дисципліна спрямована на вивчення студентами мов програмування стандарту МЕК 61161-3 та вмінню їх використання в SCADA - системи Trace Mode.

Category: АКіТ
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (6-8). ЄКТС: 2 (7).
Автор: Опришко Олексій Олександрович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Тел: (050) 966-23-22. Е‑mail: ozon.kiev@nubip.edu.ua. Розташування: Корпус №11 НУБіП України, аудиторія 332.
Анотація:
За результатами навчання студент має вміти: складати програми для проведення обчислень в середовищі MatLAB; реалізовувати із використанням ПЛК релейно-контактні схеми для управління технологічним обладнанням.
Category: АКіТ
Рік останньої атестації: 2021

Cпеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7 (6-8). ECTS: 3 (7).
Автор: Лендєл Тарас Іванович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І.Мартиненка.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є надання студенам компетенцій, пов’язаних із розробленням комп’ютерно-інтегрованих технологій на основі використання комплексу технічних засобіів Arduino та програмого середовища LabVIEW. Задачі вивчення зазначеної дисципліни полягають у засвоєнні:
основних положень щодо розроблення програмного забезпечення для функціонування систем автоматизації на основі програмного середовища LabVIEW, у тому числі SCADA-систем;
особливостей лінійки технічних засобів Arduino та можливостей їх використання для автоматизації складних біотехнічних об’єктів;
методики проведення досліджень створених систем автоматизації.

Category: АКіТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5; 1 (Ск). ЄКТС: 3; 4 (Ск).
Автор: Опришко Олексій Олександрович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем.
Анотація: Курс присвячений ремонту та технічному обслуговуванню комп’ютерного обладнання а також периферійних та мережевих пристроїв.

Category: АКіТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 2 (Ск). ЄКТС: 4.
Автор: Руденський Анатолій Андрійович - старший викладача кафедри автоматики та робототехнічних систем.

Category: АКіТ