Автоматики та робототехнічних систем

Область Курси відмічена як "Автоматики та робототехнічних систем"

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6; 2 (Ск). ЄКТС: 7; 9 (Ск).
Викладачі: Никифорова Лариса Євгенівна, професор; Кіктєв Микола Олександрович, доцент; Лукін Володимир Євгенович, доцент.
Кафедра: Автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.

Категорія: АКІТР

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 3 (Ск). ECTS: 3.
Автор: Гачковська Марина Анатоліївна - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Викладач: Грищенко Володимир Олександрович - старший викладач кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка
Анотація: Класифікація і структура сучасних АСУ; види забезпечення АСУ; АСУ конкретних об'єктів і процесів виробництва в тваринництві, рослинництві і кормовиробництві; функціональні схеми автоматизації; формулювання задач АСУ.

Категорія: АКІТР
Рік останньої атестації: 2021
Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автор: Цигульов Іван Тихонович - канд. техн. наук, доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: Класифікація. Особливості вибору і розрахунку. Будова, особливості конструктивного виконання. Управління.
Категорія: АКІТР
Рік останньої атестації: 2019
Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6; 2 (Ск). ЄКТС: 5. Кількість тижнів: 6.
Викладачі: Лисенко Віталій Пилипович; Болбот Ігор Михайлович; Кіктєв Микола Олександрович; Лукін Володимир Євгенович.
Кафедра: Автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Н

Категорія: АКІТР

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інгерговані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 4‑5; 1‑2 (Ск). ЄКТС: 7.
Автор: Лукін Володимир Євгенович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: Пасивні елементи електроніки. Напівпровідникові діоди, транзистори, тиристори. Фотоелектричні, оптоелектронні та індикаторні прилади. Електронні підсилювачі. Цифрові та імпульсні пристрої. Засоби живлення. Мікропроцесорні пристрої. Структура мікро-ЕОМ, архітектура мікропроцесора, система команд мікропроцесора, апаратні засоби мікроконтролерів, система переривань, пристрої узгодження з об'єктом.

Категорія: АКІТР
Рік останньої атестації: 2015

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5; 1 (Ск). ЄКТС: 7.
Автори: В
икладачі кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка – доценти Гладкий Анатолій Михайлович, Комарчук Дмитро Сергійович, ст. викладач Руденський Анатолій Андрійович.
Анотація: Вивчаються основні положення про процеси у напівпровідникових приладах, принципи дії та будова основних елементів електронної апаратури, основи цифрової техніки, архітектура мікропроцесорів, система команд і програмування мікропроцесора, формуються практичні уміння щодо застосування електронних і мікропроцесорних пристроїв у системах автоматики.
НН16


Категорія: АКІТР
14_mathematical_model_05.png-500x464.jpg14_mathematical_model_05.png-500x464.jpg

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5; 3 (Ск). ЄКТС: 8; 10 (Ск).
Автори: Доценти кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненко - Опришко Олексій Олександрович; Мірошник Володимир Олександрович; Решетюк Володимир Михайлович.
Анотація: Курс призначений для розробки математичних моделей технологічних об’єктів керування з метою створення систем автоматизації цих об’єктів. Курс необхідний для рішення задач автоматизації та пошуку оптимальних параметрів керування.

Категорія: АКІТР
Рік останньої атестації: 2021
Спеціальність: 174 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Коваль Валерій Вікторович - професор кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: Мета вивчення дисципліни: є ознайомлення студентів з основами забезпечення безпеки інформації, поглиблення базових та наведення нових теоретичних знань про сутність, прояви, наслідки та механізми інформаційної безпеки, опанування базовими знаннями про основні загрози інформаційній безпеці та вироблення уявлення про ефективність інструментів забезпечення інформаційної безпеки в системах автоматизації.
НН23
Категорія: АКІТР

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Теплюк Віктор Михайлович - старший викладач кафедри автоматики та робототехнічних систем.
Анотація: Дисципліна призначена для систематизації та узагальнення знань студентів щодо структурних елементів, принципу їх дії, архітектури, причин виникнення та методів компенсації похибок, які виникають в елементах, алгоритмів роботи, програмування та розробки сучасних інформаційно-вимірювальних комплексів.
Н

Категорія: АКІТР

Спеціальності: 151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 3.
Автор: Болбот Ігор Михайлович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем.
Анотація: Застосування комп'ютерних засобів при виконанні завдань, що включають створення графічних об'єктів різних типів. Моделювання геометричними та комп’ютерними методами виробів приладобудування. Побудови та оформлення їх технічних креслень та схем у відповідності до існуючих стандартів. Використання у своїй професійній діяльності інформаційно-проектувальних систем.

Категорія: АКІТР
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1-3). ECTS: 3 (9).
Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 3.
Автор: Теплюк Віктор Михайлович - старший викладач кафедри автоматики та робототехнічних систем.
Анотація: Алгоритмічні мови і методи програмування. Сфери використання алгоритмічних мов. Основи програмування на мовах високого та низького рівнів. Застосування методів програмування в інженерній діяльності. Робота у середовищі Windows, текстовий процесор Word, табличний процесор Exсel, графічні редактори, система управління базами даних Access, сканування і розпізнавання текстів, робота в комп'ютерній мережі, система математичних розрахунків MathCAD.

Категорія: АКІТР

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 8 (6-8). ЄКТС: 2 (7).
Автор: Грищенко Володимир Олександрович - старший викладач кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: Дисципліна спрямована на вивчення студентами мов програмування стандарту МЕК 61161-3 та вмінню їх використання в SCADA - системи Trace Mode.

Категорія: АКІТР
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (6-8). ЄКТС: 2 (7).
Автор: Опришко Олексій Олександрович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Тел: (050) 966-23-22. Е‑mail: ozon.kiev@nubip.edu.ua. Розташування: Корпус №11 НУБіП України, аудиторія 332.
Анотація:
За результатами навчання студент має вміти: складати програми для проведення обчислень в середовищі MatLAB; реалізовувати із використанням ПЛК релейно-контактні схеми для управління технологічним обладнанням.
Категорія: АКІТР
Рік останньої атестації: 2021

Cпеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7 (6-8). ECTS: 3 (7).
Автор: Лендєл Тарас Іванович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І.Мартиненка.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є надання студенам компетенцій, пов’язаних із розробленням комп’ютерно-інтегрованих технологій на основі використання комплексу технічних засобіів Arduino та програмого середовища LabVIEW. Задачі вивчення зазначеної дисципліни полягають у засвоєнні:
основних положень щодо розроблення програмного забезпечення для функціонування систем автоматизації на основі програмного середовища LabVIEW, у тому числі SCADA-систем;
особливостей лінійки технічних засобів Arduino та можливостей їх використання для автоматизації складних біотехнічних об’єктів;
методики проведення досліджень створених систем автоматизації.

Категорія: АКІТР
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 2 (Ск). ЄКТС: 4.
Автор: Руденський Анатолій Андрійович - старший викладача кафедри автоматики та робототехнічних систем.

Категорія: АКІТР

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 1 (Ск). ЄКТС: 3; 4 (Ск).
Викладач: Шворов Сергій Андрійович - професор кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.

Категорія: АКІТР

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Шворов Сергій Андрійович - професор кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.

Категорія: АКІТР

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 5.
Автор: Коваль Валерій Вікторович - професор кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І. І. Мартиненка.

Категорія: АКІТР
Рік останньої атестації: 2023
Спеціальність: 174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Цигульов Іван Тихонович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: Основними завданнями вивчення дисципліни є: надання студентам знань з основних напрямів, закономірностей, змісту і форм наукової діяльності; забезпечення оволодіння методами планування та організації наукової творчості; вдосконалення практичних навичок й умінь виконувати наукові дослідження; ознайомлення з методами роботи з фаховою літературою, засобами пошуку та обробки наукової інформації.
Категорія: АКІТР

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Автор: Гачковська Марина Анатоліївна - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: Створення математичних моделей предметної області інформаційних систем, зокрема систем автоматизації проектувальних робіт та відноситься до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки.


Категорія: АКІТР
Рік останньої атестації: 2021