Автоматики та робототехнічних систем

Courses tagged with "Автоматики та робототехнічних систем"

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології.
ОС: phD. ECTS: 10.
Автор: Заєць Наталія Анатоліївна - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: метою курсу є вивчення теоретичних засад функціонування нейроінформаційних систем, що дасть змогу у спеціалізованих програмних середовищах синтезувати відповідні моделі технологічних процесів (об’єктів) та розробити і реалізувати ефективні алгоритми керування.

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Доктор філософії. Семестр: 2. ECTS: 10.
Викладач: Опришко Олексій Олександрович.
Анотація: Курс для аспірантів стосовно новітніх підходів щодо інформаційного забезпечення  аграрних технологій стосовно технологій дистанційного моніторингу та програмування при використанні контролерного обладнання в сучасних системах автоматизації.

Анотація: Розробка і дослідження математичних моделей сільськогосподарських виробництв, обробка експериментальних даних і планування експерименту для підвищення ефективності досліджень на основі компютерних  технологій і уміння використовувати їх в навчальному процесі, дослідницьких і проектних роботах  .

Автор(и) курсу: доцент, к.т.н., Мірошник Володимир Олександрович mir49@meta.ua

Спеціальність: 151  

Період: phd, семестр 2 ECTS: 10 (300 годин)

blank20

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОНР: Доктор філософії (перший науковий ступінь). Семестр: 1. ЄКТС: 1.
Автори:
Лисенко Віталій Пилипович - завідувач кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка, професор.
Коваль Валерій Вікторович - професор кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Шворов Сергій Андрійович - професор кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Осипенко Володимир Васильович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Опришко Олексій Олександрович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Лендєл Тарас Іванович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: Коротко про курс (1-2 речення).

blank20`2lek`zav

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Доктор філософії. Семестр: 2. ECTS: 10.
Автор: Гладкий Анатолій Михайлович, доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: У курсі розглядаються математичні співвідношення і алгоритми операцій над сигналами: модуляція та демодуляція, дискретизація, квантування, квантизація, перетворення Фур'є, Z-перетворення, згортка, цифрова фільтрація. Вивчаються особливості застосування цифрової обробки сигналів давачів у системах автоматизації, лінії передавання контрольних і керуючих сигналів, формування сигналів керування виконавчими органами систем автоматизації. Компетентності, знання та вміння з дисципліни застосовуються при наукових дослідженнях та вирішенні науково-практичних задач.

Blank20

Дисципліна “Автоматизація: робототехніка, штучний інтелект” орієнтована на вивчення принципів функціонування робототехнічних комплексів їх виконавчих механізмів та сприймаючих елементів, отримання базових навичок програмування низького рівня, розробляти алгоритми керування та програмно реалізовувати їх з використанням готових бібліотек, розробляти та налагоджувати робототехнічні комплекси, теоретичних засад функціонування нейроінформаційних систем, що дасть змогу у спеціалізованих програмних середовищах синтезувати відповідні моделі технологічних процесів (об’єктів), із використанням яких розробити та реалізувати ефективні алгоритми керування ними.

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (2-3). ЄКТС: 2 (4).
Автор: Болбот Ігор Михайлович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем.

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: ? Семестр: 0. ЄКТС :0.
Автор: Комарчук Дмитро Сергійович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.

Blank16'10lek

Спеціальність:14 – Електрична інженерія; 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. 

ОС: Бакалавр. 

Семестр: 1; 

ЄКТС: 4.

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; •144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 2; 2. ЄКТС: 4.

Автор: Коваль Валерій Вікторович - професор кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.

Спеціальність: •141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; •144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 1; 2. ЄКТС: 4.
Автор: Опришко Олексій Олександрович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем.
Анотація: Курс присвячено вивченню спеціалізованих математичних пакетів MathCad та MatLAB. Дисципліна читається для студентів, які навчаються на базі між кафедральної навчально-наукової лабораторії на базі Таращанського інженерно економіко-правового коледжу.

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

ОС: Бакалавр. Семестр: 8-й. ECTS: 3.

Автор: Решетюк Володимир Михайлович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.

Анотація: Основними завданнями вивчення дисципліни є:  надання студентам знань з основних напрямів, закономірностей, змісту і форм наукової діяльності; забезпечення оволодіння методами планування та організації наукової творчості; вдосконалення практичних навичок й умінь виконувати наукові дослідження; ознайомлення з методами роботи з фаховою літературою, засобами пошуку та обробки наукової інформації.


Category: АКіТ

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автор: Гачковська Марина Анатоліївна - старший викладач кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.


Category: АКіТ

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Магістр, Бакалавр. Семестр: 6; 2 (Ск). ЄКТС: 7; 9 (Ск).
Викладачі кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка: Никифорова Лариса Євгенівна, професор; Дудник Алла Олексіївна, доцент; Кіктєв Микола Олександрович, доцент; Лукін Володимир Євгенович, доцент; Гачковська Марина Анатоліївна, старший викладач.

NN08`16prez`8 zav`25bank

Category: АКіТ

Спеціальності: •151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології; 
 ОС: Бакалавр. Семестр: . ECTS: 3; 5.

Автор: Болбот Ігор Михайлович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем.

Category: АКіТ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 3 (Ск). ECTS: 3; 4 (Ск).
Автори: Гачковська Марина Анатоліївна - асистент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.

NN17`12lab

Category: АКіТ

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 5 (Ск). ECTS: 3.
Автор: Цигульов Іван Тихонович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: У курсі викладаються наступні питання: місце і функції виконавчих механізмів в системах автоматичного керування, будова та принцип дії виконавчих механізмів, механічні, робочі та регулювальні характеристики виконавчих механізмів, методи і способи регулювання виконавчих механізмів, шляхи подальшого розвитку і удосконалення цих пристроїв, створення віртуальних моделей технічних засобів і отрмання їх статичних та динамічних характеристик.

Category: АКіТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 3.
Автори: Доценти кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка - Гладкий Анатолій МихайловичКомарчук Дмитро СергійовичЦигульов Іван Тихонович.

nn16`9prez`2zav`17bank

Електроніка, мікросхемопроцесорна техніка

Category: АКіТ

Спецільність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інгерговані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5; 1-2 (Ск).  ЄКТС: 10.
Автор: Лукін Володимир Євгенович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.

Category: АКіТ

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5; 1-2 (Ск). ЄКТС: 10.
Автори: Доценти кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. - Гладкий Анатолій Михайлович; Цигульов Іван Тихонович; Комарчук Дмитро Сергійович.

NN16`10prez`3zav

Category: АКіТ