Бакалаври спеціальності Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Спеціальність 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

Освітньо-професійна програма «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

Випускова кафедра:

Автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка

Тел.: (044) 527-82-22; (044) 527-83-82

E-mail: avto.ea@gmail.com

Завідувач кафедри - доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Лисенко Віталій Пилипович