Викладач: Панталієнко Людмила Анатоліївна - доцент кафедри вищої та прикладної математики.

Спеціальності:
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
144 Теплоенергетика;
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка;
163 Біомедична інженерія.
ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Анотація: В курсі дається система знань із таких розділів філософії як онтологія, гносеологія (теорія пізнання), соціальна філософія, історичні типи філософії, що розкривають сутність відношення “людина – світ” в його найосновніших проявах. Курс відзначається світоглядною орієнтацією, яка дозволяє синтезувати набуті знання з фахових та гуманітарних дисциплін у цілісне світосприймання – теоретичне підґрунтя університетського рівня підготовки спеціалістів.

Рік останньої атестації: 2023
Автори курсу: Матвієнко Ірина Сергіївна, Супрун Аліна Григорівна