Бакалаври спеціальності "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Спеціальність: 141 - "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Освітньо-професійна програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Випускові кафедри:

Електропостачання ім. проф. В.М. Синькова

Тел.: (044) 527-87-29

E-mail: elsupply_chair@nubip.edu.ua

Завідувач кафедри - кандидат технічних наук, доцент Гай Олександр Валентинович

Електротехніки, електромеханіки та електротехнологій

Тел.: (044) 527-87-84

E-mail: zhylcov@nubip.edu.uaeee_chair@nubip.edu.ua

Завідувач кафедри – кандидат технічних наук, доцент Окушко Олександр Володимирович

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханка. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 5.
Автор: доцент кафедри інженерії енергосистем Макаревич С.С., старший викладач Мартинюк Л.В.
Анотація: Мета дисципліни полягає у  формуванні набутих знань для діяльності в підрозділах електричних систем та мереж, в електричній частині станцій і підстанцій, службах електропостачання промислових підприємств і населених пунктів з дотриманням вимог щодо надійного забезпечення споживачів якісною електроенергією.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Семестр: 2. ОС: Бакалавр (Ск). ЄКТС: 4.
Автор: Гребченко Микола Васильович, професор кафедри електропостачання ім. проф. В.М.Синькова.
Анотація: Дисципліна дозволяє зрозуміти фізику процесів, що відбуваються у разі розподілу електричної енергії, навчитись виконувати розрахунки режимів роботи електричних мереж і систем, опанувати основами управління усталеними режимами мереж і систем.

 

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 4; 2 (Ск). ЄКТС: 4; 5 (Ск).
Автори: Петренко Андрій Володимирович - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова. Макаревич Світлана Сергіївна - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Анотація: Основна мета навчальної дисципліни полягає у вивченні взаємозалежностей та процесів у мережах різних номінальних напруг, виборі економічних та надійних схем мереж, раціональної системи напруг, економічних перерізів проводів та жил кабелів у лініях електропередавання, кількості і потужності трансформаторів для надійного та економічного функціонування енергетичних систем.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 4. ЄКТС: 5.
Автори: Заблодський Микола Миколайович - професор кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Чуєнко Роман Миколайович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Мета дисципліни – вивчення основ побудови електромеханотронних систем.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 3; 1 (Ск). ECTS: 4; 5 (Ск).
Автор Никифорова Лариса Євгенівна - професор кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: Основи використання та джерела оптичного випромінювання. Освітлювальні установки і мережі. Опромінювальні установки. Фізико-технологічні та електро-фізичні властивості сільського-подарської продукції і матеріалів. Способи електронагрівання. Електротермічне обладнання та його розрахунок. Електротехнологічні методи обробітку сільськогосподарської продукції.

ВНП'ЧН19'9лекцій-пдф

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 3.
Автори: Усенко Сергій Миколайович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій. Книжка Тетяна Сергіївна - старший викладач кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Вивчення дисципліни дозволить отримати необхідні теоретичні і практичніх знання щодо використання електромагнітної енергії в технологічних процесах сільськогосподарського виробництва, вміння творчо вирішувати завдання з питань розрахунку, проектування, вибору та експлуатації електротехнологічних установок в галузях вирощування, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції.

ВНП

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Лендєл Тарас Іванович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.

Комп'ютерні технології та програмування


Cпеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Ребенко Віктор Іванович - доцент кафедри механізації тваринництва та біотехнологічних систем.

NN17`2lek`8prak`3 prez'ВНП20

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 3. ECTS: 4.
Лектор (автор): Коробський Володимир Вікторович - доцент кафедри електротехніки, електромехініки та електротехнологій.
Лабораторні та практичні заняття ведуть: Коробський Володимир Вікторович, Мірських Георгій Олександрович - доценти кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Дисципліна фахової підготовки (за вибором студента) для фахівців ОС «Бакалавр». Предметом вивчення дисципліни є комплекс робіт з обслуговування енергообладнання і, зокрема проведення приймально-здавальних випробувань і пусконалагоджувальних робіт та приладове забезпечення для виконання технічного обслуговування і поточного ремонту електрообладнання. Мета вивчення дисципліни: теоретична і практична підготовка студентів, здатних виконувати роботи щодо обслуговування енергообладнання аграрної галузі, та формування системи практичних навиків, необхідної для інженера-експлуатаційника.
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автори: Балановська Т.І.; Троян А.В.

Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Автори: Наливайко Віталій Адамович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Болбот Ігор Михайлович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем.
Анотація: Дисципліна фахової підготовки майбутніх інженерів з автоматизації технологічних процесів. Предметом вивчення дисципліни є методика та приладове забезпечення з експлуатації та технічного сервісу електрообладнання. Мета дисципліни: Формування системи  практичних навиків, необхідної для інженера-автоматиника.
Доступ: Закритий.
Технічна експлуатація електрообладнання

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 151 Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології (Автоматизоване управління технологічними процесами). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори ЕНК:
Брагіда Михайло Володимирович - доцент кафедри електричних машин і експлуатації електрообладнання.
Окушко Олександр Володимирович - доцент кафедри електричних машин і експлуатації електрообладнання.

Безпека праці в енергоустановках

Рік останньої атестації: 2019
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 1,5.
Автор: Карпенко Олена Юріївна - доцент кафедри землеробства та гербології.
Анотація: Дисципліна вивчає застосування енергоощадних систем землеробства в рослинництві. Розглядаються основні проблеми та перспективи на шляху адаптації сучасних енергоощадних технологій у рослинництві та ресурсозберігаючих систем землеробства до сучасного стану вітчизняного аграрного виробництва.