Ботаніки,дендрології та лісової селекції

Courses tagged with "Ботаніки,дендрології та лісової селекції"

Курс створено для студентів ОС "Бакалавр" зі скороченим терміном навчання

Спеціальність 205 Лісове господарство

Category: ЛГ

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ECTS: 7.
Автор: Ковалевський Сергій Борисович - професор кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції; Шевчук Марія Олександрівна - доцент кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції; Марчук Ольга Олексіївна - доцент кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції.

blank20

Category: ЛГ

Анотація: Метою навчальної дисципліни «Лісова селекція та генетика» є поглиблення теоретичних знань студентів та формування у них практичних навичок, спрямованих на ефективного використання лісових ресурсів, їх збереження, відновлення та охорону за умов ринкової економіки та з урахуванням глобальних екологічних загроз.

Автор: Білоус Світлана Юріївна - доцент кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції, канд. біол. наук., доцент.
Спеціальність: "205-Лісове господарство".
Період: ОС: Бакалавр. Семестр: 4; 2 (Ск). ЄКТС: 5. (120 год)


Category: ЛГ

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 1,2. ECTS: 8.
Автор: Чурілов Андрій Михайлович - доцент кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції.

Category: ЛГ

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 2. ECTS: 5.
Автор: Дубчак Марія Юріївна - старший викладач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції.

Category: СПГ

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 8.
Автор: Якубенко Борис Євдокимович - професор кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції.

Category: СПГ

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ECTS: 11.
Автор: Ковалевський Сергій Борисович - професор кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції; Шевчук Марія Олександрівна - доцент кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції; Дубчак Марія Юріївна - старший викладач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції.

blank20

Category: СПГ

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 8. ECTS: 4.
Автор: Демченко Олена Олександрівна - доцент кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції.
Анотація: У курсі представлено наукову і освітню сутність інтродукції рослин, окреслені основні етапи історії інтродукції рослин, охарактеризовано основні складові інтродукційного процесу, розглянуті методи теоретичного прогнозування в інтродукції рослин.

Category: СПГ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 6; 2 (Ск). ECTS: 4.
Автор: Демченко Олена Олександрівна - доцент кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції.
Анотація. У курсі представлено теоретичні та прикладні питання інтродукції рослин, розглянуті складові частини інтродукційного процесу, методи оцінки успішності інтродукції рослин, охарактеризовані методи теоретичного прогнозування в інтродукції рослин.

Category: СПГ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Ковалевський Сергій Борисович - професор кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції.
Анотація: Програма курсу включає введення в основи спеціальності садово-паркове господарство, ознайомлення студентів з історією, структурою, нормативними документами НУБіП України та підприємствами садово-паркового господарства.

blank20

Category: СПГ
Анотація: Метою навчальної дисципліни «Селекція та генетика декоративних деревних рослин» є поглиблення теоретичних знань студентів та формування у них практичних навичок, спрямованих на ефективного використання лісових ресурсів, їх збереження, відновлення та охорону за умов ринкової економіки та з урахуванням глобальних екологічних загроз.
Автор: Білоус Світлана Юріївна - доцент кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції, канд. біол. наук., доцент.
Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство.
Період: ОС "Бакалавр". Семестр: 4; 2 (Ск). ЄКТС: 6 (180 год)
Category: СПГ

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Демченко Олена Олександрівна - доцент кафедри дендрології та лісової селекції.

Category: СПГ

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство (Екодизайн міського середовища). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECТS: 4.
Автор: Демченко Олена Олександрівна - доцент кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції.
Анотація. У курсі розглядаються теоретичні та прикладні аспекти дендрорекультивації порушених ландшафтів, методи експертної оцінки антропогенних порушень екосистем, особливості проведення відновлювальних заходів в місцях порушення земної поверхні.

Рекультивація порушених ландшафтів

Category: СПГ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство (Садово-паркове господарство). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЕCTS: 4.
Автор: Демченко Олена Олександрівнадоцент кафедри дендрології та лісової селекції. 

Category: СПГ

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Шевчук Марія Олександрівна - доцент кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції.

blank20

Category: СПГ

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 6.
Автор: Тертишний Анатолій Петрович - доцент кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції.

NN16'mod1

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ECTS: 0.
Автор: Меженська Людмила Олексіївна - доцент кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції.

Ботаніка (Агро)?

Blank16`10prez`4bank

Lek_Klityna.pdfLek_Klityna.pdf
Category: Агро

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Чурілов Андрій Михайлович - доцент кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції.

Category: Еко