Ботаніки,дендрології та лісової селекції

Область Курси відмічена як "Ботаніки,дендрології та лісової селекції"

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр (Ск).

Категорія: ЛГ

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 1, 2. ECTS: 8.
Автор: Чурілов Андрій Михайлович - доцент кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції.
Анотація: Метою курсу є пізнання закономірностей будови, функціонування і розвитку рослинних організмів , як найважливіших компонентів екосистем для подальшого застосування майбутніми фахівцями лісового господарства за обґрунтування та проведення аналізу сучасного стану лісових рослинних угруповань, розробки шляхів поліпшення і раціонального використання їхніх рослинних ресурсів.

Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2020
Категорія: ЛГ
Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ECTS: 8,5.
Автори: Ковалевський Сергій Борисович - професор кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції; Шевчук Марія Олександрівна - доцент кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції; Марчук Ольга Олексіївна - доцент кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції.
Анотація: Навчальна дисципліна "Дендрологія" ознайомлює здобувачів вищої осівти з видовим різноманіття, біологічними та екологічними особливостями видів деревних рослин, які зростають або можуть бути використані для створення лісових, захисних, природоохоронних та міських насаджень різного цільового призначення у різних природних зонах України.
Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 4; 2 (Ск). ЄКТС: 6.

Лектор: Маєвський Костянтин Васильович - доцент кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції, канд. с.-г. наук, доцент.
Викладач: Білоус Світлана Юріївна - доцент кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції, канд. біол. наук, доцент.
Анотація: Метою навчальної дисципліни «Лісова селекція та генетика» є поглиблення теоретичних знань студентів та формування у них практичних навичок, спрямованих на ефективного використання лісових ресурсів, їх збереження, відновлення та охорону за умов ринкової економіки та з урахуванням глобальних екологічних загроз.
Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 2. ECTS: 5.
Автор: Дубчак Марія Юріївна - старший викладач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції.

Категорія: СПГ

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2. ЄКТС: 8.
Автор: Чурілов Андрій Михайлович, доцент кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції; Якубенко Борис Євдокимович, професор кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції.

Категорія: СПГ

🍁🍂🌿🍁🍂🌿🍁🍂🌿🍁🍂🌿🍁🍂🌿🍁

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ECTS: 10.
Автор: Ковалевський Сергій Борисович - професор кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції; Шевчук Марія Олександрівна - доцент кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції; Дубчак Марія Юріївна - старший викладач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції; Маєвський Костянтин Васильович - доцент кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції.

Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 8. ECTS: 4.
Автор: Демченко Олена Олександрівна - доцент кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції.
Анотація: У курсі представлено наукову і освітню сутність інтродукції рослин, окреслені основні етапи історії інтродукції рослин, охарактеризовано основні складові інтродукційного процесу, розглянуті методи теоретичного прогнозування в інтродукції рослин.

Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 6; 2 (Ск). ECTS: 4.
Автор: Демченко Олена Олександрівна - доцент кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції.
Анотація. У курсі представлено теоретичні та прикладні питання інтродукції рослин, розглянуті складові частини інтродукційного процесу, методи оцінки успішності інтродукції рослин, охарактеризовані методи теоретичного прогнозування в інтродукції рослин.

Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Ковалевський Сергій Борисович - професор кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції.
Анотація: Програма курсу включає введення в основи спеціальності садово-паркове господарство, ознайомлення студентів з історією, структурою, нормативними документами НУБіП України та підприємствами садово-паркового господарства.

Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2021
Анотація: Метою навчальної дисципліни «Селекція та генетика декоративних деревних рослин» є поглиблення теоретичних знань студентів та формування у них практичних навичок, спрямованих на ефективного використання лісових ресурсів, їх збереження, відновлення та охорону за умов ринкової економіки та з урахуванням глобальних екологічних загроз.
Автор: Білоус Світлана Юріївна - доцент кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції, канд. біол. наук., доцент.
Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 4; 2 (Ск). ЄКТС: 6.
Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство (Екодизайн міського середовища). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECТS: 4.
Анотація. У курсі розглядаються теоретичні та прикладні аспекти дендрорекультивації порушених ландшафтів, методи експертної оцінки антропогенних порушень екосистем, особливості проведення відновлювальних заходів в місцях порушення земної поверхні.

Рекультивація порушених ландшафтів

Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2019
Автори курсу: Демченко Олена Олександрівна

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство (Садово-паркове господарство). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЕCTS: 4.
Автор: Демченко Олена Олександрівна - доцент кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції.
Анотація: У курсі представлено теоретичні та прикладні питання дендрорекультивації порушених ландшафтів, розглянуті методи, етапи та напрями дендрорекультивації, охарактеризовані основні соціальні аспекти дендрорекультивації, класифікації форм порушень земної поверхні.

Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Шевчук Марія Олександрівна - доцент кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції.

blank20

Категорія: СПГ
Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Магістр. Семестр: 1, 2. ECTS: 5.
Автор: Демченко Олена Олександрівна - доцент кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції.
Анотація: У курсі узагальнено відомості про біологічні та декоративні особливості деревних рослин дикорослої та культивованої дендрофлори, їх відношення до факторів оточуючого середовища; розглядаються основні принципи проектування декоративних насаджень.
Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 6.
Автор: Меженська Людмила Олексіївна - доцент кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції.

Ботаніка являє собою багатогалузеву науку, завдання якої - різностороннє вивчення не лише окремих рослин, а і природних рослинних угруповань. Ботаніка дає відповідь як найдоцільніше використовувати корисні рослини чи певні ділянки рослинного покриву. Метою курсу " Ботаніка" є ознайомлення студентів з анатомічною будовою рослин, морфологічними особливостями, класифікацією різноманітного рослинного світу, елементами екології, географії та фітоценології

Blank16`10prez`4bank

Категорія: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Тертишний Анатолій Петрович - доцент кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції.

NN22'mod1

Категорія: Агро

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Чурілов Андрій Михайлович - доцент кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції.
Анотація: Метою курсу є пізнання закономірностей будови, функціонування і розвитку рослинних організмів, як найважливіших компонентів екосистем для подальшого застосування майбутніми фахівцями-екологами за аналізу поточного стану екосистем, розробки шляхів поліпшення і раціонального використання їхніх рослинних ресурсів.

Біологія (ботаніка, зоологія) https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=1120


Категорія: Еко