Будівництва

Courses tagged with "Будівництва"

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

ОС Магістр, семестр 1,  ECTS 2

Автор: Бакуліна Валентина Михайлівна - ст. викладач кафедри будівництва

Анотація: Дисципліна „ Інженерний захист та підготовка територій " призначена об’єднати та систематизувати науково-технічну інформацію в галузі інженерної підготовки територій, довести  та  формувати знання та навички проектування захисту територій будівель і споруд та їх комплексів у відповідності з функціональними вимогами, правовими законами України для забезпечення надійного та безпечного використання будівель і споруд.

Category: БЦІ

Викладач: Вергезов Олексій Григорович

Category: БЦІ

Викладач: Бойко Андрій Васильович

Category: БЦІ

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія». ОС: МагістрСеместр:  1. ЄКТС: 4
Автор: Мар'єнков Микола Григорович - кафедра будівництва.
Анотація: 

Category: БЦІ

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія». ОС: МагістрСеместр:  1. ЄКТС: 4
Автор: Яковенко Ігор Анатолійович - кафедра будівництва.
Анотація: 

Category: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Дмитренко Євген Анатолійович - старший викладач кафедри будівництва.

Аннотація:  

Курс спрямований на формування базових знань та навичок виконання елементів архітектурно-конструктивних частин проекту будівель та споруд за допомогою сучасних розрахункових та графічних САПР у будівництві, які підтримують BIM-технологію – ПК «ЛІРА САПР», «САПФІР 3D»  та «Autodesk Revit». Надає знання про основні етапи проектування будівель та споруд у середовищі  програмних комплексів, які підтримують технологію імпорту/експорту даних  між собою, а також методи автоматизованого розрахунку та конструювання елементів споруд. Допомагає студентам підготуватися до професійної діяльності в області будівельного проектування в умовах сучасних інформаційних технологій.

Category: БЦІ

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія». ОС: Магістр. Семестр: 2ЄКТС: 2.
Автор:  Ярмоленко Микола Григорович - к.т.н., професор кафедри будівництва.

Анотація – Будівництво об’єктів сільськогосподарського призначення сьогодні , в зв’язку зі збільшенням об’єктів виробництва , стало дуже актуальним . В даному курсі передбачається вивчення конструктивно-технологічних рішень при зведенні об’єктів сільськогосподарського призначення , нормативної бази по таким об’єктам , додаткових руйнівних факторів , які виникають при експлуатації таких об’єктів.


Category: БЦІ

Спеціальність:  ВСІ (вибіркова дисципліна). ОС: Бакалавр.

Семестр: 7. ЄКТС: 3.

Автор: Вергезов Олексій Григорович - доцент кафедри будівництва.

Анотація. На даний час зведення «Smart» будівель має великий попит у світовій практики сучасного домобудування. Інтелектуальні технології знайшли масштабне застосування в єдиних системах диспетчеризації, автоматизації, безпеки, рентабельність і зручність експлуатації. Завдяки впровадження інтелектуальних систем управління будівлями: експлуатаційні витрати знижуються на 30%; витрати електроенергії на 25%; водоспоживання та водовідведення на 41%; споживання теплової енергії до 50%; зменшення викидів СО 2 - 30%.
Завданням навчальної дисципліни є:

  • вивчення сучасних інтелектуальних систем управління будівлями;
  • вивчення систем датчиків контролю «Розумна» будівля;
  • вивчення систем управління по забезпеченню біопозитивних умов «Smart» будівля.