Відтворення лісів та лісових меліорацій

Область Курси відмічена як "Відтворення лісів та лісових меліорацій"

Категорія: ЛГ

Навчальна практика з дисципліни "Основи фахової підготовки


Викладачі: 

професор кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій Малюга Володимир Миколайович

доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій Лобченко Ганна Олександрівна 


За умов виникнення технічних проблем тел. для зв'язку  0978853039


Категорія: ЛГ

Спеціальність: 206 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 5.
Загальна кількість годин: 150 год, у т.ч. лекційні заняття - 30 год, практичні заняття - 45 год, самостійна робота - 60 год. Навчальним планом передбачено написання курсового проекту.
Автор: Соваков Олександр Вікторович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій; Лобченко Ганна Олександрівна - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.
Анотація: У курсі розглядаються питання диференційованого розподілу території сільськогосподарських підприємств на ерозійні земельні фонди, залежно від ухилу території та видів ерозійних процесів; розглядаються основи проектування різних видів захисних лісових насаджень з метою припинення розвитку ерозії та зменшення негативної дії несприятливих природних явищ.

Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 5 (3 с.т.н.). ЄКТС: 3 (9).
Автор: Іванюк Ігор Вікторович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.
Розділ дисципліни: Лісове насінництво.

Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (5-7). ЄКТС: 4,0. 3,0 кредита - навчальна робота, 1,0 кредит - навчальна практика.
Автор: Пінчук Андрій Петрович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.
Розділ дисципліни: Лісове розсадництво.

Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. ЄКТС: 5 (3,0 кредити - навчальна робота, 1,0 кредит - курсове проектування, 1,0 кредит - навчальна практика).
Автор: Кайдик Олександр Юрійович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.
Анотація. Цим курсом охоплено 3-й розділ дисципліни "Лісові культури", який вивчають студенти на 3 курсі (6 семестр), а також на 2 курсі с.т.н. (4 семестр).
Розділ дисципліни - Лісові культури, де студенти вивчають технологію створення штучних лісових насаджень різних деревних видів на різних категоріях лісокультурних площ і за різних лісорослинних умов.
До ЕНК введено також секції з курсового проектування і навчальної практики для дистанційного навчання..

Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 206 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 1.
Автори: Соваков Олександр Вікторович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій; Лобченко Ганна Олександрівна - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.
Анотація: Навчальна практика з дисципліни «Лісова меліорація» є важливим видом навчальних занять і ставить за мету закріплення та поглиблення теоретичних знань по дисципліні, набуття практичних навиків оцінки захисних функцій різних видів лісомеліоративних насаджень, гідротехнічних споруд та перспективи покращення їх протиерозійної ефективності у конкретних умовах, проектування нових захисних лісових насаджень різного цільового призначення на основі картографічних матеріалів.

Категорія: ЛГ

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 3. ECTS: 5.
Автор: Дударець Сергій Миколайович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.
Анотація: Курс присвячений вивченню способів поліпшення грунтів шляхом зміни їх гідрологічного режиму. До основних задач вивчення дисципліни відносяться теоретичні та практичні питання зрошення об'єктів лісового і садово-паркового господарства, а також основні аспекти осушення лісових площ.

Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 6.
Автор: Дударець Сергій Миколайович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.

Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 3 (Ск). ECTS: 4.
Автор: Бровко Федір Михайлович - професор кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.

Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2015

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 5; 1 (Ск). ECTS: 4; 5 (Ск).
Автори: Маурер Віктор Мельхіорович - професор кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій, професор; Пінчук Андрій Петрович - завідувач кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій, доцент, Іванюк Ігор Вікторович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій, доцент.

Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2018

Курс розрахований для студентів ОС "Бакалавр" спеціальності 206 "Садово-паркове господарство"

Категорія: СПГ

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 3 (Ск). ECTS: 4.
Автор: Лобченко Ганна Олександрівна - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.
Анотація: У курсі розглядаються питання вивчення закономірностей впливу на навколишнє середовище антропогенних і техногенних факторів, динаміка змін основних компонентів урболандшафтів, формування біогеоценотичного покриву урбанізованих територій та теоретичні основи оптимізації урбоекосистем.

Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 205 Лісове господарство (Лісова меліорація). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Дударець Сергій Миколайович - доцент кафедри лісової меліорації і оптимізації лісоаграрних ландшафтів.
Анотація: Курс має своїм завданням навчити майбутніх фахівців лісового господарства раціонально використовувати наявні водні ресурси, проектувати зрошувальні системи для поливу лісових розсадників.

Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 205 Лісове господарство (Вибіркові блоки: •Поновлення та розведення лісу; •Відтворення лісів та лісові меліорації) ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 6.
Автори: Маурер Віктор Мельхіорович - професор кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій; Кайдик Олександр Юрійович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.
Анотація: Дисципліна розглядає всі сучасні підходи екоадаптаційного відтворення лісів (на засадах екологічно-орієнтованого лісівництва), які можна практично застосувати на виробництві у різних категоріях лісів і на різних категоріях площ, відведених під заліснення.

Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 205 Лісове господарство (Лісове господарство). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЕСТS: 6.
Автор: Юхновський Василь Юрійович - професор кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.

Категорія: ЛГ

Спеціальність: 205 Лісове господарство (Лісове господарство). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЕСТS: 0.
Автор: Юхновський Василь Юрійович - професор кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.

Blank16`ZagInf

Категорія: ЛГ

Спеціальність: 205 Лісове господарство (Лісова меліорація). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Дударець Сергій Миколайович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.
Анотація: Курс має своїм завданням теоретичну підготовку майбутніх фахівців лісового господарства з питань залучення до господарського обігу порушених земель шляхом створення на них  оптимальних за складом лісонасаджень із високими меліоративними властивостями й важливими екологічними функціями.

Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 205 Лісове господарство (Поновлення та розведення лісу). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Іванюк Ігор Вікторович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.

Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2009
Спеціальність: 205 Лісове господарство (Поновлення та розведення лісу; Відтворення лісів та лісові меліорації). ОC: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автор: Кайдик Олександр Юрійович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.
Анотація: Дисципліна розглядає всі можливі лісокультурні методи підвищення біологічної стійкості та продуктивності малоцінних, низькопродуктивних і низькоповнотних насаджень, які можна практично застосувати на виробництві у різних категоріях лісів.
Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2023