Відтворення лісів та лісових меліорацій

Courses tagged with "Відтворення лісів та лісових меліорацій"

Спеціальність: 206 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 5.
Загальна кількість годин: 150 год, у т.ч. лекційні заняття - 30 год, практичні заняття - 45 год, самостійна робота - 60 год. Навчальним планом передбачено написання курсового проекту.
Автор: Соваков Олександр Вікторович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій; Лобченко Ганна Олександрівна - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.
Анотація: У курсі розглядаються питання диференційованого розподілу території сільськогосподарських підприємств на ерозійні земельні фонди, залежно від ухилу території та видів ерозійних процесів; розглядаються основи проектування різних видів захисних лісових насаджень з метою припинення розвитку ерозії та зменшення негативної дії несприятливих природних явищ.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 5 (3 с.т.н.). ЄКТС: 3 (9).
Автор: Іванюк Ігор Вікторович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.
Розділ дисципліни: Лісове насінництво.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (5-7). ЄКТС: 4,0. 3,0 кредита - навчальна робота, 1,0 кредит - навчальна практика.
Автор: Пінчук Андрій Петрович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.
Розділ дисципліни: Лісове розсадництво.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. ЄКТС: 4,5; 3,0 кредита - навчальна робота, 0,5 кредита - курсове проектування, 1,0 кредит - навчальна практика.
Автор: Кайдик Олександр Юрійович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.
Анотація. Цим курсом охоплено 3-й розділ дисципліни "Лісові культури", який вивчають студенти на 4 курсі (7 семестр), а також на 3 курсі с.т.н. (5 семестр).
Розділ дисципліни - Лісові культури, де студенти вивчають технологію створення штучних лісових насаджень різних деревних видів на різних категоріях лісокультурних площ і за різних лісорослинних умов.
До ЕНК введено також секції з курсового проектування і навчальної практики.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 206 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 1.
Автори: Соваков Олександр Вікторович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій; Лобченко Ганна Олександрівна - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.
Анотація: Навчальна практика з дисципліни «Лісова меліорація» є важливим видом навчальних занять і ставить за мету закріплення та поглиблення теоретичних знань по дисципліні, набуття практичних навиків оцінки захисних функцій різних видів лісомеліоративних насаджень, гідротехнічних споруд та перспективи покращення їх протиерозійної ефективності у конкретних умовах, проектування нових захисних лісових насаджень різного цільового призначення на основі картографічних матеріалів.

Category: ЛГ

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 1. ECTS: 6.
Автор: Дударець Сергій Миколайович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 6.
Автор: Дударець Сергій Миколайович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 3 (Ск). ECTS: 4.
Автор: Бровко Федір Михайлович - професор кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2015

Курс розрахований для студентів ОС "Бакалавр" спеціальності 206 "Садово-паркове господарство"

Category: СПГ

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 5; 1 (Ск). ECTS: 4; 5 (Ск).
Автори: Маурер Віктор Мельхіорович - професор кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій, професор; Пінчук Андрій Петрович - в.о. завідувача кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій, доцент, Іванюк Ігор Вікторович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій, доцент.

Category: СПГ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 3 (Ск). ECTS: 4.
Автор: Лобченко Ганна Олександрівна - старший викладач кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.
Анотація: У курсі розглядаються питання вивчення закономірностей впливу на навколишнє середовище антропогенних і техногенних факторів, динаміка змін основних компонентів урболандшафтів, формування біогеоценотичного покриву урбанізованих територій та теоретичні основи оптимізації урбоекосистем.

Category: СПГ
Рік останньої атестації: 2017

Higher education degree: Master

Specialty: 205 Forestry. Program: «Forest Management in Eastern Europe» 

Semester (term): 2d

Authors: Professor of Forest Restoration and Meliorations,  Dr. Vasyl Y. Yukhnovskyi 

Associate Professor of Forest Restoration and Meliorations,  PhD  Oleksandr V. Sovakov

Associate Professor of Forest Restoration  and Meliorations,  PhD Ganna  Lobchenko 

Total number of hours: 150 hours,  including lectures - 30 hours, practical classes - 30 hours, self-work - 90 hours.

Abstract:    The aim of the discipline "Agroforestry systems, practices, technologies" is to study the impact of woody plant species on improving soil conditions and environment, increasing the agto-landscapes by creating different types of agroforestry plantations, their spatial location in agro-landscapes and urban landscapes and management of agroforestry landscapes.

Category: ЛГ

Спеціальність: 205 Лісове господарство (Лісова меліорація). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Дударець Сергій Миколайович - доцент кафедри лісової меліорації і оптимізації лісоаграрних ландшафтів.
Анотація: Курс має своїм завданням навчити майбутніх фахівців лісового господарства раціонально використовувати наявні водні ресурси, проектувати зрошувальні системи для поливу лісових розсадників.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 205 Лісове господарство (•Поновлення та розведення лісу; •Відтворення лісів та лісових меліорацій) ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 6.
Автори: Маурер Віктор Мельхіорович - завідувач кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій, професор; Кайдик Олександр Юрійович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 205 Лісове господарство (Лісове господарство). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЕСТS: 3.
Автор: Юхновський Василь Юрійович - професор кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.

Category: ЛГ

Спеціальність: 205 Лісове господарство (Лісове господарство). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЕСТS: 0.
Автор: Юхновський Василь Юрійович - професор кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.

Blank16`ZagInf

Category: ЛГ

Спеціальність: 205 Лісове господарство (Лісова меліорація). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Дударець Сергій Миколайович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.
Анотація: Курс має своїм завданням теоретичну підготовку майбутніх фахівців лісового господарства з питань залучення до господарського обігу порушених земель шляхом створення на них  оптимальних за складом лісонасаджень із високими меліоративними властивостями й важливими екологічними функціями.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 205 Лісове господарство (Поновлення та розведення лісу). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Іванюк Ігор Вікторович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2009

Спеціальність: 205 Лісове господарство (•Поновлення та розведення лісу; •Відтворення лісів та лісові меліорації). ОC: Магістр.    Семестр: 2.    ECTS: 5.
Автор: Кайдик Олександр Юрійович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.

Дисципліна розглядає всі можливі лісокультурні методи підвищення біологічної стійкості та продуктивності малоцінних, низькопродуктивних і низькоповнотних насаджень, які можна практично застосувати на виробництві у різних категоріях лісів.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 205 Лісове господарство (•Поновлення та розведення лісу; •Відтворення лісів та лісових меліорацій). ОC: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Бровко Федір Михайлович - професор кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій; Іванюк Ігор Вікторович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2016