Відтворення лісів та лісових меліорацій

Courses tagged with "Відтворення лісів та лісових меліорацій"

Спеціальність: 206 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 5.

Загальна кількість годин: 150 год, у т.ч. лекційні заняття - 30 год, практичні заняття - 30 год, самостійна робота - 90 год.

Автор: Соваков Олександр Вікторович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій; Лобченко Ганна Олександрівна - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.
Анотація: У курсі розглядаються питання диференційованого розподілу території сільськогосподарських підприємств на ерозійні земельні фонди, залежно від ухилу території та видів ерозійних процесів; розглядаються основи проектування різних видів захисних лісових насаджень з метою припинення розвитку ерозії та зменшення негативної дії несприятливих природних явищ.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 5 (3 с.т.н.). ЄКТС: 3 (9).
Автор: Іванюк Ігор Вікторович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.
Розділ дисципліни: Лісове насінництво.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (5-7). ЄКТС: 4,0. 3,0 кредита - навчальна робота, 1,0 кредит - навчальна практика.
Автор: Пінчук Андрій Петрович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.
Розділ дисципліни: Лісове розсадництво.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. ЄКТС: 4,5; 3,0 кредита - навчальна робота, 0,5 кредита - курсове проектування, 1,0 кредит - навчальна практика.
Автор: Кайдик Олександр Юрійович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.
Анотація. Цим курсом охоплено 3-й розділ дисципліни "Лісові культури", який вивчають студенти на 4 курсі (7 семестр), а також на 3 курсі с.т.н. (5 семестр).
Розділ дисципліни - Лісові культури, де студенти вивчають технологію створення штучних лісових насаджень різних деревних видів на різних категоріях лісокультурних площ і за різних лісорослинних умов.
До ЕНК введено також секції з курсового проектування і навчальної практики.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 206 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 1.
Автори: Соваков Олександр Вікторович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій; Лобченко Ганна Олександрівна - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.
Анотація: Навчальна практика з дисципліни «Лісова меліорація» є важливим видом навчальних занять і ставить за мету закріплення та поглиблення теоретичних знань по дисципліні, набуття практичних навиків оцінки захисних функцій різних видів лісомеліоративних насаджень, гідротехнічних споруд та перспективи покращення їх протиерозійної ефективності у конкретних умовах, проектування нових захисних лісових насаджень різного цільового призначення на основі картографічних матеріалів.

Category: ЛГ

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 1. ECTS: 6.
Автор: Дударець Сергій Миколайович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 6.
Автор: Дударець Сергій Миколайович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 3 (Ск). ECTS: 4.
Автор: Бровко Федір Михайлович - професор кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2015

Курс розрахований для студентів ОС "Бакалавр" спеціальності 206 "Садово-паркове господарство"

Category: СПГ

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 5; 1 (Ск). ECTS: 4; 5 (Ск).
Автори: Маурер Віктор Мельхіорович - завідувач кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій, професор; Бобошко-Бардин Ірина Миколаївна - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.

Category: СПГ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 3 (Ск). ECTS: 4.
Автор: Лобченко Ганна Олександрівна - старший викладач кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.
Анотація: У курсі розглядаються питання вивчення закономірностей впливу на навколишнє середовище антропогенних і техногенних факторів, динаміка змін основних компонентів урболандшафтів, формування біогеоценотичного покриву урбанізованих територій та теоретичні основи оптимізації урбоекосистем.

Category: СПГ
Рік останньої атестації: 2017

Курс створено для студентів ОС "Магістр"

Спеціальність 205 Лісове господарство

Програма «Forest Management in Eastern Europe»

Category: ЛГ

Спеціальність: 205 Лісове господарство (Лісова меліорація). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Дударець Сергій Миколайович - доцент кафедри лісової меліорації і оптимізації лісоаграрних ландшафтів.
Анотація: Курс має своїм завданням навчити майбутніх фахівців лісового господарства раціонально використовувати наявні водні ресурси, проектувати зрошувальні системи для поливу лісових розсадників.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 205 Лісове господарство (•Поновлення та розведення лісу; •Відтворення лісів та лісових меліорацій) ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 6.
Автори: Маурер Віктор Мельхіорович - завідувач кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій, професор; Кайдик Олександр Юрійович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 205 Лісове господарство (Лісове господарство). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЕСТS: 3.
Автор: Юхновський Василь Юрійович - професор кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.

Category: ЛГ

Спеціальність: 205 Лісове господарство (Лісове господарство). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЕСТS: 0.
Автор: Юхновський Василь Юрійович - професор кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.

Blank16`ZagInf

Category: ЛГ

Спеціальність: 205 Лісове господарство (Лісова меліорація). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Дударець Сергій Миколайович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.
Анотація: Курс має своїм завданням теоретичну підготовку майбутніх фахівців лісового господарства з питань залучення до господарського обігу порушених земель шляхом створення на них  оптимальних за складом лісонасаджень із високими меліоративними властивостями й важливими екологічними функціями.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 205 Лісове господарство (Поновлення та розведення лісу). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Іванюк Ігор Вікторович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2009

Спеціальність: 205 Лісове господарство (•Поновлення та розведення лісу; •Відтворення лісів та лісові меліорації). ОC: Магістр.    Семестр: 2.    ECTS: 5.
Автор: Кайдик Олександр Юрійович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.

Дисципліна розглядає всі можливі лісокультурні методи підвищення біологічної стійкості та продуктивності малоцінних, низькопродуктивних і низькоповнотних насаджень, які можна практично застосувати на виробництві у різних категоріях лісів.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 205 Лісове господарство (•Поновлення та розведення лісу; •Відтворення лісів та лісових меліорацій). ОC: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Бровко Федір Михайлович - професор кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій; Іванюк Ігор Вікторович - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2016