Військової підготовки

Область Курси відмічена як "Військової підготовки"

Для дистанційного навчання студентів по програмі офіцерів запасу військово-облікових спеціальностей 706100, 021000, 021100. Цей навчальний курс надає можливість студентам вивчати нові зразки бронетанкового озброєння і техніки (БТОТ) і постійно мати можливіть оновлювати свої знання виходячи з сучасних потреб ЗС України.

blank20

Модуль: Озброєння механізованих підрозділів.
ВОС:
021000 
Бойове застосування механізованих з'єднань, військових частин і підрозділів. Семестр: 2‑3. ЄКТС: 4.
Розробник: Турлюн Олександр Степанович - старший викладач кафедри військової підготовки, голова ПМК №3.
Викладачі кафедри військової підготовки: Есаулов Анатолій Олексійович - завідувач; Ріпенко Олександр Федорович; Харченко Володимир Юрійович; Чернишенко Валерій Володимирович.
Анотація: Модуль "Озброєння механізованих підрозділів" навчальної дисципліни “Військова підготовка” призначений для підготовки громадян України, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу. Основними завданнями вивчення модулю є формування знань про основне, додаткове та допоміжне озброєння БМП (БТР), систему управління вогнем, приціли і прилади спостереження БМП (БТР), правила стрільби з озброєння БМП (БТР), дії при озброєнні БМП (БТР) та управління вогнем механізованих підрозділів.

П21


Модуля "Озброєння танка" навчальної дисципліни “Військова підготовка” для підготовки громадян України які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу.

Спеціальність: "Бойове застосування танкових з'єднань, військових частин і підрозділів".

Вивчення курсу передбачається на першому курсі навчання: у 2 півріччі та на другому курсі навчання у 1-ому та 2-ому півріччі. Загальна кількість годин 135.

Автор: викладач Судаков Андрій Миколайович.

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 2.
Автор: Радіонов Ігор Павлович - старший викладач кафедри військової підготовки.


Анотація: В ході вивчення навчальної дисципліни "Організація військового зв’язку" передбачається здобуття компетентностей, теоретичних знань та умінь, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю (спеціалізацією) та набуття основних практичних навичок щодо організації військового зв’язку в основних видах бойових дій.

П20

Галузь знань: ВОС 703500 Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті. Спеціальність: Командир взводу підвозу матеріально-технічних засобів. Помічник начальника технічної частини окремого автомобільного батальйону. ОС: Молодший лейтенант запасу. Семестр: 4. ECTS: 1,5.
Викладачі: Іванов Олег Анатолійович - старший викладач кафедри військової підготовки; Гризун Вадим Федорович - старший викладач кафедри військової підготовки.
Анотація: Наданий до вашої уваги курс дистанційного навчання надає можливість самостійно отримати теоретичні знання з організації та здійснення авто-технічного забезпечення в Збройних силах України.

Цільовою настановою зазначеного курсу є підготовка офіцерів запасу з «Організації перевезень і управління на автомобільному транспорті», що є на озброєнні Сухопутних військ Збройних Сил України.
В ході вивчення модуля “Основи автотехнічного забезпечення” передбачається здобуття професійних компетентностей: КСП-10. КСП-11, необхідних теоретичних знань, набуття практичних умінь та отримання наступних результатів навчання: РНВС-10, РНВС-11, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків на посаді командира взводу підвозу матеріально-технічних засобів загальновійськових тактичних підрозділів ЗС України та помічника начальника технічної частини окремого автомобільного батальйону.

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Радіонов Ігор Павлович - старший викладач кафедри військової підготовки.
Анотація: В ході вивчення навчальної дисципліни передбачається здобуття компетентностей, теоретичних знань та умінь, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю.

ЧН20

Підготовка фахівців за програмою підготовки офіцерів запасу - командира взводу матеріального забезпечення механізованого (танкового) батальйону.
Автор: Присташ Валерій Олексійович - старший викладач кафедри військової підготовки.

blank16

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 8. ECTS: 2.
Автор: Радіонов Ігор Павлович - старший викладач кафедри військової підготовки.
Анотація: В ході вивчення навчальної дисципліни Правознавство (у т.ч. основи військового законодавства та міжнародне гуманітарне право передбачається здобуття компетентностей, теоретичних знань та умінь, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю (спеціалізацією) на підставі основ військового законодавства та міжнародного гуманітарного права.

blank20

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 3.
Автор: Радіонов Ігор Павлович - старший викладач кафедри військової підготовки.
Анотація: В ході вивчення навчальної дисципліни Радіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділів (у тому числі екологія) передбачається здобуття компетентностей, теоретичних знань та умінь, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю (спеціалізацією) та набуття основних практичних навичок щодо виконання завдань з радіаційного, хімічного, біологічного захисту.

П20

Спеціальність: ВОС 021000, 021100, 705300, 706100, 991000. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автори: Есаулов Анатолій Олексійович - завідувач кафедри військової підготовки; Турлюн Олександр Степанович, старший викладач кафедри військової підготовки НУБІП України, «Голова ПМК №3».

Анотація: В ході вивчення навчальної дисципліни «Стрілецька зброя та вогнева підготовка» передбачається здобуття компетентностей, теоретичних знань та умінь, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю (спеціалізацією) та набуття основних практичних навичок щодо застосування індивідуальної зброї та особистого екіпірування військовослужбовця та організації обслуговування озброєння штатного підрозділу з метою підтримання її в постійній бойовій готовності.

ПП20

Анотація: Курс призначений для викладачів дисципліни “Тактична і тактико-спеціальна підготовка” та студентів, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу Національного університету біоресурсів і природокористування України.
У курсі вивчаються тактика як складова частина воєнного мистецтва; призначення, завдання, організаційна структура та озброєння Сухопутних військ Збройних Сил України; організація і бойове призначення частин (підрозділів) армій провідних країн світу; основи сучасного загальновійськового бою; організація бойової підготовки; бойова готовність частин (підрозділів); мобілізаційна готовність та прийоми і способи дій солдата в бою.

NN20

Вивчення курсу передбачається на першому курсі навчання: у 1 півріччі 14 год., у 2 півріччі 16 год.
Автор: Радіонов Ігор Павлович - старший викладач кафедри військової підготовки.
Анотація: Основним завданням вивчення модулю є надання теоретичних знань, освоєння практичних прийомів, методів, способів надання домедичної допомоги потерпілому при пораненнях, пошкодженнях в умовах бойової обстановки чи травмуваннях, пошкодженнях в умовах повсякденної діяльності  чи у невідкладному стані.

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Радіонов Ігор Павлович - старший викладач кафедри військової підготовки.
Анотація: В ході вивчення навчальної дисципліни Управління повсякденною діяльністю підрозділів (у т. ч. охорона державної таємниці, безпека життєдіяльності, основи охорони праці, безпека військової діяльності) передбачається здобуття компетентностей, теоретичних знань та умінь, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю (спеціалізацією) та набуття основних практичних навичок в управлінні повсякденною діяльністю підрозділів.

Управління повсякденною діяльністю підрозділів (у т. ч. охорона державної таємниці, безпека життєдіяльності, основи охорони праці, безпека військової діяльності)

П20