Військової підготовки

Courses tagged with "Військової підготовки"

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 1,5.
Автор: Радіонов Ігор Павлович - старший викладач кафедри військової підготовки.

Анотація: В ході вивчення навчальної дисципліни Історія війн та воєнного мистецтва (у т.ч. історія українського війська) передбачається здобуття компетентностей, теоретичних знань та умінь, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю (спеціалізацією).

blank20

Галузь знань: ВОС 021000, 021100, 705300, 706100, 991600.
Спеціальність: Командир взводу (механізованого, танкового, автомобільного, технічного забезпечення). ОС: Молодший лейтенант запасу. Семестр: 1. ECTS: 4,6.
Автор: Присташ Валерій Олексійович - старший викладач кафедри військової підготовки.
Анотація: Комплексні практичні заняття з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки організовуються і проводяться згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2012 року № 48 “Про затвердження порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу”. Комплексні практичні заняття є обов’язковою практичною складовою військової підготовки громадян України. У ході вивчення змістових модулів передбачено набуття основних практичних навичок підготовки солдата та практика виконання ним бойових обов’язків у складі відділення. Протягом відпрацювання всіх змістових модулів Комплексних практичних занять ті, хто навчається, виконують одиночні нормативи відповідно до Збірника нормативів з бойової підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України та проходять оцінювання на предмет засвоєння матеріалу і практичного використання набутих навичок.

П20

Модуль: Методика роботи з особовим складом підрозділу.
ВОС: 021000, 021100, 703500, 706100, 991600.
Автор: Коваленко Сергій Олексійович - викладач кафедри військової підготовки.

П20

Для дистанційного навчання студентів по програмі офіцерів запасу військово-облікових спеціальностей 706100, 021000, 021100. Цей навчальний курс надає можливість студентам вивчати нові зразки бронетанкового озброєння і техніки (БТОТ) і постійно мати можливіть оновлювати свої знання виходячи з сучасних потреб ЗС України.

blank20

Модуль: Озброєння механізованих підрозділів.
ВОС:
021000 
Бойове застосування механізованих з'єднань, військових частин і підрозділів. Семестр: 2‑3. ЄКТС: 4.
Розробник: Турлюн Олександр Степанович - старший викладач кафедри військової підготовки, голова ПМК №3.
Викладачі кафедри військової підготовки: Есаулов Анатолій Олексійович - завідувач; Ріпенко Олександр Федорович; Харченко Володимир Юрійович; Чернишенко Валерій Володимирович.
Анотація: Модуль "Озброєння механізованих підрозділів" навчальної дисципліни “Військова підготовка” призначений для підготовки громадян України, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу. Основними завданнями вивчення модулю є формування знань про основне, додаткове та допоміжне озброєння БМП (БТР), систему управління вогнем, приціли і прилади спостереження БМП (БТР), правила стрільби з озброєння БМП (БТР), дії при озброєнні БМП (БТР) та управління вогнем механізованих підрозділів.

П21


Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 2.
Автор: Радіонов Ігор Павлович - старший викладач кафедри військової підготовки.


Анотація: В ході вивчення навчальної дисципліни "Організація військового зв’язку" передбачається здобуття компетентностей, теоретичних знань та умінь, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю (спеціалізацією) та набуття основних практичних навичок щодо організації військового зв’язку в основних видах бойових дій.

П20


 

Наданий до вашої уваги курс дистанційного навчання надає можливість самостійно отримати теоретичні знання з організації та здійснення авто-технічного забезпечення в Збройних силах України.
Цільовою настановою зазначеного курсу є підготовка офіцерів запасу з «Організації перевезень і управління на автомобільному транспорті», що є на озброєнні Сухопутних військ Збройних Сил України.

Галузь знань: ВОС 703500 Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті. Спеціальність: Командир взводу підвозу матеріально-технічних засобів. Помічник начальника технічної частини окремого автомобільного батальйону. ОС: Молодший лейтенант запасу. Семестр: 4. ECTS: 1,5.
Автор: Гризун Вадим Федорович - викладач кафедри військової підготовки.
Анотація: В ході вивчення модуля “Основи автотехнічного забезпечення” передбачається здобуття професійних компетентностей: КСП-10. КСП-11, необхідних теоретичних знань, набуття практичних умінь та отримання наступних результатів навчання: РНВС-10, РНВС-11, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків на посаді командира взводу підвозу матеріально-технічних засобів загальновійськових тактичних підрозділів ЗС України та помічника начальника технічної частини окремого автомобільного батальйону.
П21


Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Радіонов Ігор Павлович - старший викладач кафедри військової підготовки.

Анотація: В ході вивчення навчальної дисципліни передбачається здобуття компетентностей, теоретичних знань та умінь, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю.

blank20

Підготовка фахівців за програмою підготовки офіцерів запасу - командира взводу матеріального забезпечення механізованого (танкового) батальйону.
Автор: Присташ Валерій Олексійович - старший викладач кафедри військової підготовки.

blank16

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 2.
Автор: Радіонов Ігор Павлович - старший викладач кафедри військової підготовки.


Анотація: В ході вивчення навчальної дисципліни Правознавство (у т.ч. основи військового законодавства та міжнародне гуманітарне право передбачається здобуття компетентностей, теоретичних знань та умінь, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю (спеціалізацією) на підставі основ військового законодавства та міжнародного гуманітарного права.

blank20

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 3.
Автор: Радіонов Ігор Павлович - старший викладач кафедри військової підготовки.
Анотація: В ході вивчення навчальної дисципліни Радіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділів (у тому числі екологія) передбачається здобуття компетентностей, теоретичних знань та умінь, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю (спеціалізацією) та набуття основних практичних навичок щодо виконання завдань з радіаційного, хімічного, біологічного захисту.

П20

Спеціальність: ВОС 021000, 021100, 705300, 706100, 991000. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автори: Есаулов Анатолій Олексійович - завідувач кафедри військової підготовки; Турлюн Олександр Степанович, старший викладач кафедри військової підготовки НУБІП України, «Голова ПМК №3».

Анотація: В ході вивчення навчальної дисципліни «Стрілецька зброя та вогнева підготовка» передбачається здобуття компетентностей, теоретичних знань та умінь, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю (спеціалізацією) та набуття основних практичних навичок щодо застосування індивідуальної зброї та особистого екіпірування військовослужбовця та організації обслуговування озброєння штатного підрозділу з метою підтримання її в постійній бойовій готовності.

ПП20

Модуль ВП.05 Тактична і тактико-спеціальна підготовка.
Спеціальність: •Бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів; •Застосування автомобільних з’єднань, військових частин і підрозділів.
Автор: Андрієвський Андрій Петрович - доцент кафедри військової підготовки.
Анотація: Тактичні (тактико-спеціальні) заняття - це форма тактичної підготовки курсантів (студентів).
Метою тактичних (тактико-спеціальних) занять є відпрацювання питань організації бою, управління підрозділами в бою та їх всебічного забезпечення.

Анотація: Курс призначений для викладачів дисципліни “Тактична і тактико-спеціальна підготовка” та студентів, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу Національного університету біоресурсів і природокористування України.
У курсі вивчаються тактика як складова частина воєнного мистецтва; призначення, завдання, організаційна структура та озброєння Сухопутних військ Збройних Сил України; організація і бойове призначення частин (підрозділів) армій провідних країн світу; основи сучасного загальновійськового бою; організація бойової підготовки; бойова готовність частин (підрозділів); мобілізаційна готовність та прийоми і способи дій солдата в бою.

NN20

Галузь знань: ВОС 703500 Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті. Спеціальність: Командир взводу підвозу матеріально-технічних засобів. Помічник начальника технічної частини окремого автомобільного батальйону. ОС: Молодший лейтенант запасу. Семестр: 2-4. ECTS: 6.
Автори: Гризун Вадим Федорович - викладач кафедри військової підготовки.
Анотація: В ході вивчення модуля “ Тактика (в т. ч. інженерне забезпечення, радіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділів, організація військового зв’язку) ” передбачається здобуття військово-професійних компетентностей: КВП-1. КВП-2, КВП-3, КВП-4, КВП-6, КВП-7, КВП-10, КВП-11, КВП-12, КВП- 15, КВП-17, КВП-18, необхідних теоретичних знань, набуття практичних умінь та отримання наступних результатів навчання: РНВП-1, РНВП-2, РНВП-3, РНВП-4, РНВП-5, РНВП-6, РНВП-7, РНВП-8, РНВП-11. РНВП-12, РНВП-13, РНВП-14, РНВП-15, РНВП-16, РНВП-17, РНВП-27, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків на посаді командира взводу підвозу матеріально-технічних засобів загальновійськових тактичних підрозділів ЗС України та помічника начальника технічної частини окремого автомобільного батальйону.
Модуль 3.2 Тактика (в т. ч. інженерне забезпечення, радіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділів, організація військового зв’язку).
П21

Спеціальність: •Командир взводу технічного забезпечення; •Командир ремонтного взводу.
Автор: Присташ Валерій Олексійович - старший викладач кафедри військової підготовки.
Анотація: Модуль "Тактична і тактико-спеціальна підготовка" розрахований на підготовку фахівців, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу, за ВОС 706100 "Організації експлуатації та ремонту бронетанкової техніки".

Вивчення курсу передбачається на першому курсі навчання: у 1 півріччі 14 год., у 2 півріччі 16 год.

Автор: Радіонов Ігор Павлович - старший викладач кафедри військової підготовки.

Основним завданням вивчення модулю є надання теоретичних знань, освоєння практичних прийомів, методів, способів надання домедичної допомоги потерпілому при пораненнях, пошкодженнях в умовах бойової обстановки чи травмуваннях, пошкодженнях в умовах повсякденної діяльності  чи у невідкладному стані.


Галузь знань: ВОС 706100 «Організація експлуатації та ремонту бронетанкової техніки». Спеціальність: Командир взводу технічного забезпечення, Командир ремонтного взводу. ОС: Молодший лейтенант запасу. Семестр: 1, 2. ECTS: 4.
Автор: Присташ Валерій Олексійович - старший викладач кафедри військової підготовки.
Анотація: В ході вивчення модуля Тактична підготовка передбачається здобуття компетентностей, теоретичних знань та умінь, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків на посаді Командира взводу технічного забезпечення, командира ремонтного взводу бронетанкової техніки загальновійськових тактичних підрозділів ЗС України та заступника командира роти з озброєння тактичних підрозділів. Також у ході вивчення модуля передбачено набуття основних практичних навичок у виконанні обов’язків та завдань за призначенням.

Галузь знань: ВОС 021000 «Застосування механізованих з’єднань (частин) підрозділів». Спеціальність: Командир механізованого взводу. ОС: Молодший лейтенант запасу. Семестр: 1, 2, 3, 4. ECTS: 7,5.
Автор: Кучерук Віктор Сергійович - старший викладач кафедри військової підготовки.
Анотація: В ході вивчення модуля «Тактична підготовка» передбачається здобуття компетентностей, теоретичних знань та умінь, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків на посаді Командира механізованого тактичного підрозділу ЗС України. У ході вивчення модуля передбачається набуття необхідних практичних знань та навичок для умілого використання придбаних знань при виконанні обов’язків за призначенням, як у мирний так і воєнний час.