Електропостачання

Область Курси відмічена як "Електропостачання"

Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Волошин Семен Михайлович – доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Анотація: Дисципліна «Облік та регулювання розподілу витрат енергії» забезпечує отримання знань та практичних навичок з нормативного забезпечення, проєктування, монтажу, налагодження та експлуатації обладнання систем обліку та регулювання витрат енергії.

Облік та регулювання розподілу витрат енергії Категорія: Теп

Автоматизовані системи контролю і управління енергоспоживанням.
Спеціальність:
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Волошин Семен Михайлович - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Анотація: Дисципліна «Автоматизовані системи контролю і управління електроспоживанням» забезпечує отримання знань та практичних навичок з нормативного забезпечення, проєктування, монтажу, налагодження та експлуатації обладнання автоматизованих систем контролю і управління електроспоживанням.

Категорія: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Магістр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Нікіфоров Андрій Петрович, д-р техн. наук, доцент кафедри електропостачання.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є надання майбутнім інженерам-електрикам необхідних теоретичних практичних знань з принципів побудови, функціонування автоматичних систем та пристроїв керування процесами в електроенергетиці.
Категорія: ЕЕЕ
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехнічні системи електроспоживання). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Петренко Андрій Володимирович - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В. М. Синькова.
Анотація: Основною метою дисципліни є усвідомлення студентами ролі систем автономного електроживлення з використанням відновлюваних джерел електроенергії; засвоєння комплексу питань щодо обґрунтування типу та методики вибору автономних джерел електропостачання, їх конструктивних особливостей, технічних параметрів автономних електричних систем; вивчення схем та особливостей роботи електростанцій; підготовка студентів до діяльності у електроенергетичних службах підприємств в умовах формування та розвитку енергоринку України.
Категорія: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електричні мережі і системи). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автори: Гребченко Микола Васильович - професор кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Анотація: Електрична частина підстанцій і резервних електростанцій. Захист сільських електроустановок від перенапруги. Підвищення економічної ефективності і надійності систем електропостачання сільського господарства. Автоматизація та телемеханізація керування системами енергопостачання.

Категорія: ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автор: Бєляєв Віталій Костянтинович - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова. Петренко Андрій Володимирович - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Анотація: Сучасний розвиток техніки характеризується зменшенням рівнів корисних сигналів при незмінно високому рівні електромагнітних завад. Така тенденція вимагає приділяти багато уваги забезпеченню можливості нормального функціонування апаратури (керуючої, вимірювальної, технологічної, побутової та інш.)  в умовах впливу потужних завад (від блискавки, високовольтних ліній електропередавання (ЛЕП), розрядів статичної електрики та інш.). Відповідно до директиви Європейського Союзу (2014/30/EU) будь яке електричне обладнання що проектується, розміщується, завозиться на територію Союзу повинне відповідати вимогам електромагнітної сумісності (ЕМС).

Категорія: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 7.
Автор: Гай Олександр Валентинович - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова, Петренко Андрій Володимирович - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Анотація: Дисципліна “Електромеханічні перехідні процеси в електричних системах” є важливою профілюючою дисципліною в розрізі циклу професійної підготовки студента. Метою дисципліни є:
1) формування спеціаліста в галузі забезпечення нормальної стійкої роботи системи електропостачання при будь-яких порушеннях її режимів;
2) засвоєння процесів, що відбуваються в синхронних генераторах станцій і в мережах електричних систем;
3) вивчення електромеханічних перехідних процесів в електричних системах, як при великих, так і при малих збуреннях.


Категорія: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2021
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4. Автор: Козирський В.В. - професор кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова; Мартинюк Л.В. - асистент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Категорія: ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Макаревич Світлана Сергіївна - доцент кафедри інженерії енергосистем.
Анотація: у курсі розглядаються питання формування системи основних складових енергетичної безпеки країни та їх вплив на  галузь вцілому; взаємозв'язки процесу виробництва, розподілу і передачі електричної енергії; дослідження режимів роботи енергоефективного виробництва електроенергії.

Категорія: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Енергоінжиніринг; Науково-технічні засади електромеханічного перетворення енергії). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Волошин Семен Михайлович - доцент кафедри електричних машин і експлуатації електрообладнання.

Категорія: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Лектор: Каплун Віктор Володимирович, д-р техн. наук, професор, професор кафедри електропостачання ім. проф. В.М.Синькова.
Викладач: Петренко Андрій Володимирович, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М.Синькова.
Анотація: Основною метою дисципліни є розвиток знань та формування вмінь застосування різнорідних джерел електроживлення, встановлення взаємозв’язків комплексу автономного і централізованого електропостачання. Особлива увага приділяється вивченню питань щодо обґрунтування використання комбінованих схем з відновлюваними джерелами електроживлення, використанні схем автоматичного резервування електронавантаження, методик вибору та узгодження параметрів джерел електроживлення з електронавантаженням, вивченню конструктивних особливостей систем електроживлення. Все це дає змогу підготовити студентів до діяльності в електроенергетичних службах підприємств в умовах формування та розвитку енергоринку України.

Категорія: ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електричні мережі і системи; Електричні станції, мережі і системи). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 3.
Автор: Петренко Андрій Володимирович - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Анотація: Основною метою дисципліни є усвідомлення студентами ролі систем автономного електропостачання з використанням традиційних та відновлюваних джерел енергії; засвоєння комплексу питань щодо обґрунтування типу та методик вибору автономних джерел електропостачання, їх конструктивних особливостей, технічних показників електроенергії автономних електрогенераторів; вивчення особливостей роботи автономних електростанцій, викликаних особливостями роботи окремих споживачів сільськогосподарського виробництва; підготовка студентів до діяльності у електроенергетичних службах підприємств в умовах формування та розвитку енергоринку в Україні.

Категорія: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2016
Методи оптимізації режимів електроенергетичних систем
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОНП: Електричні мережі і системи. ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.

Лектор: Кривоносов Валерій Єгорович, д-р техн. наук, професор кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Анотація: Метою курсу є навчання використанню принципів і методів оптимізації параметрів та оптимального розподілу активних і реактивних потужностей у сталих режимах електроенергетичних систем і мереж, а також умови забезпечення стійкості електричних систем, спостережуваність та оцінювання електроенергетичних систем.

Категорія: ЕЕЕ
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Лектор: Гай Олександр Валентинович - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Анотація: Основна мета навчальної дисципліни “Надійність елекроенергетичних систем” полягає в формуванні у майбутніх фахівців сталих знань та вмінь з підтримання потрібного рівня надійності і працездатності електроенергетичних систем. В електроенергетиці розрізняють два класи задач, розв'язуваних з урахуванням надійності: задачі аналізу (оцінні) і задачі синтезу (оптимізаційні). До задач аналізу відноситься кількісна оцінка показників надійності елементів і систем, надійності електропостачання (ЕП) споживачів при відомих параметрах, режимах, конфігурації систем електропостачання (СЕП). Задачі синтезу надійності полягають у виборі раціональних рішень при плануванні, проектуванні, спорудженні й експлуатації електроенергетичних систем (EEC), а також при виготовленні устаткування, що забезпечує необхідний рівень надійності.
П23
Категорія: ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електромеханічні пристрої та системи). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автори: Заблодський Микола Миколайович - професор кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Чуєнко Роман Миколайович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Аналіз наукових і технічних проблем створення поліфункціональних електромеханічних перетворювачів (ПЕМП); основні принципи створення ПЕМП; узагальнена колопольова математична модель взаємопов'язаних електромагнітних, теплових і механічних процесів ПЕМП; математична модель ПЕМП для оптимізації процесів перетворення енергії; енергетичний аналіз процесів взаємодії ПЕМП і робочого навантажувальноохолоджуючого середовища з різними реологічними властивостями для обґрунтованого вибору механічних і теплових навантажень ПЕМП; методологія, розробка алгоритмів і математичного забезпечення об'єктноорієнтованого проектування і оптимізації ПЕМП; метод експериментального визначення електромагнітного моменту і параметрів ПЕМП; методи і засоби підвищення стійкості роботи ПЕМП в динамічних режимах; теоретичне обґрунтування процесу формування і розробка методів експериментального визначення спектра вищих гармонік ПЕМП з урахуванням температурної несиметрії порожнистого феромагнітного ротору.
ЧН22

Категорія: ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (•Електричні мережі і системи; •Електротехнічні системи електроспоживання; •Електричні станції, мережі і системи). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автори: Козирський Володимир Вікторович - професор кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова; Макаревич Світлана Сергіївна - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.

Категорія: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2017

Cпеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. (Електротехнічні системи електроспоживання). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Гребченко Микола Васильович - завідувач кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова, професор.

Категорія: ЕЕЕ

Спеціальність: 141 – «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка»  ОС: Магістр. Семестр: 3ECTS: 4.
Автор: Ликтей Вікторія Володимирівна - асистент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Анотація: Системи інтелектуального обліку електроенергії (Smart Metering). Технології та обладнання, що використовуються для створення систем інтелектуального обліку електроенергії. Принципи організації та функціональне наповнення систем. Канали передачі даних в системах обліку. Програмне забезпечення для функціонування систем обліку. Кібербезпека систем обліку.

Категорія: ЕЕЕ
Технічна експлуатація електроустановок систем електропостачання.
Спеціальність:
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електричні мережі і системи). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Лектор: Петренко Андрій Володимирович, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М.Синькова.

Категорія: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Петренко Андрій Володимирович, доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Анотація: Основна мета дисципліни полягає в формуванні у майбутніх фахівців сталих знань та вмінь з проведення і організації технології обслуговування і ремонту енергообладнання і засобів автоматики, підтримання потрібного рівня їх надійності і працездатності.

Категорія: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2018