Землевпорядного проектування

Область Курси відмічена як "Землевпорядного проектування"

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ESTS: 6.
Автори: Мартин Андрій Геннадійович - професор кафедри землевпорядного проектування; Колганова Ірина Григорівна - доцент кафедри землевпорядного проектування.
Анотація: Даний курс передбачає проходження студентами виробничої практики, метою якої є закріплення теоретичних і практичних знань, отриманих при вивченні спеціальних фахових дисциплін, а також надання можливості реалізації знань студентів на виробництві або при забезпеченні державного управління у сфері землеустрою.


Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (4-8). ЄКТС: 4 (16).
Автори:
Чумаченко Олександр Миколайович, доцент кафедри землевпорядного проектування, лектор.
Колганова Ірина Григорівна, доцент кафедри землевпорядного проектування, веде практичні заняття.
Анотація: Метою дисципліни «Землеустрій» є забезпечення студентів знаннями, уміннями та навиками необхідними для аналізу закономірностей функціонування землі і землеустрою в системі суспільного виробництва оцінки видів, форми, принципів і змісту організації території і виробництва, розробки заходів організації регіонального використання і охорони земель, регулювання земельних відносин, ведення обліку земель, земельних ділянок, угідь та прав що до них.

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 5 (4-8). ЄКТС: 3 (16).
Автори: Мартин Андрій Геннадійович - завідувач кафедри землевпорядного проектування; Гунько Людмила Анатоліївна - доцент кафедри землевпорядного проектування; Колганова Ірина Григорівна - доцент кафедри землевпорядного проектування.
Анотація: Курс призначений для підготовки фахівців ОС "Бакалавр" в галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" за напрямом підготовки 193 "Геодезія та землеустрій" та освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів "Геодезія та землеустрій".

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 7 (4-8). ЄКТС: 4 (16).
Автори: Гунько Людмила Анатоліївна - доцент кафедри землевпорядного проектування; Колганова Ірина Григорівна - асистент кафедри землевпорядного проектування.

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2018
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (4-8). ECTS: 2,5 (11). Викладачі: Мартин Андрій Геннадійович - д‑р екон. наук, професор, член-кореспондент НААН, почесний землевпорядник України, завідувач кафедри землевпорядного проектування; Колганова Ірина Григорівна - канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри землевпорядного проектування.
Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 8 (4-8). EKTS: 6 (16).
Автор: Гунько Людмила Анатоліївна - доцент кафедри землевпорядного проектування.
Анотація: Метою є вивчення теоретичних та практичних аспектів управління якістю землевпорядних робіт.

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Кустовська Оксана Володимирівна - доцент кафедри землевпорядного проектування.
Анотація: Інженерна інфраструктура територій - навчальна дисципліна, метою якої є вивчення узгоджене в технологічному, економічному й екологічному відношенні розміщення на територіях землеволодінь і землекористувань сукупності об’єктів і споруд інженерної інфраструктури, елементів протиерозійної організації території при будівництві інженерних комунікацій, зокрема, елементів контурно-меліоративної організації території схилових земель, елементів внутрішньогосподарської організації території рівнинних земель, що забезпечують функціонування території як єдиного організму.

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2022
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Прядка Тетяна Миколаївна - доцент кафедри землевпорядного проектування.
Анотація: У курсі розглядаються питання соціально-економічних передумов зародження земельних відносин і землеустрою; пізнання сутності, сучасного змісту і тенденцій розвитку земельних відносин на різних етапах розвитку України; процесу розвитку землеустрою на всіх етапах розвитку України; перспектив розвитку земельних відносин в Україні і основних напрямків вдосконалення землекористування.
Історія земельних відносин і землеустрою
Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.
Автори: Чумаченко Олександр Миколайович - доцент кафедри землевпорядного проектування; Мартин Андрій Геннадійович - завідувач кафедри землевпорядного проектування.
Анотація: У курсі розкрито питання щодо пошуку оптимальних варіантів вирішення завдань, пов'язаних із плануванням використання земельних, матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, визначенням нормативних економічних показників, підготувати їх до подальшого творчого осмислення і вирішення конкретних практичних і методичних задач землеустрою, земельного кадастру та інших землевпорядних дисциплін із застосуванням сучасних економіко-математичних методів.

Категорія: ГіЗ

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Кустовська Оксана Володимирівна - доцент кафедри землевпорядного проектування.
Анотація: Метою дисципліни «Економіка землекористування та землевпорядкування» є вивчення теорії й практики функціонування землекористування як важливої складової сфери підприємницької діяльності, матеріальної і фінансової основи об’єднаних територіальних громад. Землекористування з однієї сторони є певною гарантією стабільності бізнесу, збереження і примноження вартості капіталу, а з іншої - фінансовою основою місцевого самоврядування.
Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2021
Інформаційні технології і патентування в наукових дослідженнях.jpg
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автори: Кустовська Оксана Володимирівна - доцент кафедри землевпорядного проектування, Чумаченко Олександр Миколайович - доцент кафедри землевпорядного проектування.
Анотація: Вирішення економічних та соціальних проблем суспільства покладається не лише на спеціалізовані наукові установи, а й на використання наукового потенціалу вищої школи, поліпшення якості підготовки спеціалістів, вихованням у них потреби наукового пошуку при розв'язанні професійних завдань у практичній діяльності. З цією метою у програми вищих навчальних закладів включено вивчення курсу «Інформаційні технології і патентування наукових досліджень».
Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автори: Гунько Людмила Анатоліївна - доцент кафедри землевпорядного проектування; Колганова Ірина Григорівна - доцент кафедри землевпорядного проектування.

2021 н.п.: Стандартизація та нормування у землеустрої.

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2016
Картинки по запросу територіальне планування в україні
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Землеустрій та кадастр). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Прядка Тетяна Миколаївна - доцент кафедри землевпорядного проектування.
Викладачі: Гунько Людмила Анатоліївна - доцент кафедри землевпорядного проектування; Колганова Ірина Григорівна - асистент кафедри землевпорядного проектування
Анотація: У курсі розглядаються питання: принципи та завдання територіального планування та просторового розвитку на сучасному етапі проведення земельної реформи ресурсний та економічний потенціал регіонів; формування системного механізму державного управління територіями; процес формування просторового розвитку територій; організація територій.
Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2018
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Землеустрій та кадастр). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Кустовська Оксана Володимирівна - доцент кафедри землевпорядного проектування.
Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Землеустрій та кадастр). 

ОС: Магістр. Семестр: 2. ЕCTS: 5.
Автор: Гунько Людмила Анатоліївна - доцент кафедри землевпорядного проектування. 
Колганова Ірина Григорівна - доцент кафедри землевпорядного проектування.

Анотація: Метою є вивчення теоретичних та практичних аспектів управління якістю землевпорядних робіт.

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2017
Вибіркова дисципліна.
ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Викладач: Мартин Андрій Геннадійович - д-р екон. наук, професор, член-кореспондент НААН, почесний землевпорядник України, завідувач кафедри землевпорядного проектування.
Анотація: Дисципліна передбачає ознайомлення із основними методами попередження та протидії рейдерству у сучасному агробізнесі, що передбачає заволодіння земельними ділянками та майном сільськогосподарських підприємств на нібито законних підставах, в основі виникнення яких лежать прогалини в законі або системні недоліки функціонування державних інститутів (кадастрово-реєстраційної системи, судової та правоохоронної систем, системи реєстрації юридичних осіб тощо). Особлива увага приділяється земельному рейдерству, що набуло особливого поширення в умовах переважання орендних земельних відносин та недосконалої кадастрово-реєстраційної системи.
П23
Категорія: Бакалаври