Землевпорядного проектування

Courses tagged with "Землевпорядного проектування"

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ESTS: 6.
Автори: Мартин Андрій Геннадійович - доцент кафедри землевпорядного проектування; Колганова Ірина Григорівна - асистент кафедри землевпорядного проектування.

NN20

Category: ГіЗ
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6 ECTS: 0.

Автори: Гунько Людмила Анатоліївна - доцент кафедри землевпорядного проектування.

Category: ГіЗ

Спеціальність: Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (4-8). ЄКТС: 4 (16).
Автори:
Чумаченко Олександр Миколайович, доцент кафедри землевпорядного проектування, лектор.
Колганова Ірина Григорівна, асистент кафедри землевпорядного проектування, веде практичні заняття.
Анотація: Метою дисципліни «Землеустрій» є забезпечення студентів знаннями, уміннями та навиками необхідними для аналізу закономірностей функціонування землі і землеустрою в системі суспільного виробництва оцінки видів, форми, принципів і змісту організації території і виробництва, розробки заходів організації регіонального використання і охорони земель, регулювання земельних відносин, ведення обліку земель, земельних ділянок, угідь та прав що до них.

Category: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 5 (4-8). ЄКТС: 3 (16).
Автори: Мартин Андрій Геннадійович - завідувач кафедри землевпорядного проектування; Гунько Людмила Анатоліївна - доцент кафедри землевпорядного проектування; Колганова Ірина Григорівна - асистент кафедри землевпорядного проектування.
Анотація: ???

blank19

Category: ГіЗ

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 7 (4-8). ЄКТС: 4 (16).
Автори: Гунько Людмила Анатоліївна - доцент кафедри землевпорядного проектування; Колганова Ірина Григорівна - асистент кафедри землевпорядного проектування.

Category: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 8 (4-8). EKTS: 6 (16).
Автор: Гунько Людмила Анатоліївна - доцент кафедри землевпорядного проектування.
Анотація: Метою є вивчення теоретичних та практичних аспектів управління якістю землевпорядних робіт.

Category: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2019
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Кустовська Оксана Володимирівна - старший викладач кафедри геодезії та картографії.
Category: ГіЗ
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Прядка Тетяна Миколаївна - доцент кафедри землевпорядного проектування.
Анотація: У курсі розглядаються питання соціально-економічних передумов зародження земельних відносин і землеустрою; пізнання сутності, сучасного змісту і тенденцій розвитку земельних відносин на різних етапах розвитку України; процесу розвитку землеустрою на всіх етапах розвитку України; перспектив розвитку земельних відносин в Україні і основних напрямків вдосконалення землекористування.
Історія земельних відносин і землеустрою
Category: ГіЗ

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.
Автори: Чумаченко Олександр Миколайович - доцент кафедри землевпорядного проектування; Мартин Андрій Геннадійович - завідувач кафедри землевпорядного проектування.
Анотація: У курсі розкрито питання щодо пошуку оптимальних варіантів вирішення завдань, пов'язаних із плануванням використання земельних, матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, визначенням нормативних економічних показників, підготувати їх до подальшого творчого осмислення і вирішення конкретних практичних і методичних задач землеустрою, земельного кадастру та інших землевпорядних дисциплін із застосуванням сучасних економіко-математичних методів.

Category: ГіЗ
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Геодезія та землеустрій). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Кустовська Оксана Володимирівна - старший викладач кафедри геодезії та картографії.
Category: ГіЗ

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Геодезія та землеустрій). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автор: Чумаченко Олександр Миколайович - доцент кафедри землевпорядного проектування.

Інформаційні технології і патентування в наукових дослідженнях

Category: ГіЗ

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 9.
Автори: Гунько Людмила Анатоліївна - доцент кафедри землевпорядного проектування; Колганова Ірина Григорівна - асистент кафедри землевпорядного проектування.

Category: ГіЗ
Картинки по запросу територіальне планування в україні
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Землеустрій та кадастр). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Прядка Тетяна Миколаївна - доцент кафедри землевпорядного проектування.
Анотація: У курсі розглядаються питання: принципи та завдання  територіального планування та просторового розвитку на сучасному етапі проведення земельної реформи; ресурсний та економічний потенціал регіонів; формування системного механізму державного управління територіями; процес формування просторового розвитку територій; організація територій.
Category: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2018
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Землеустрій та кадастр). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Кустовська Оксана Володимирівна - доцент кафедри землевпорядного проектування.
Category: ГіЗ
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Геодезія та землеустрій). ОС: Магістр. Семестр: 0. ECTS: 0.
Автор: Кустовська Оксана Володимирівна - доцент кафедри землевпорядного проектування.
Category: ГіЗ

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Землеустрій та кадастр). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЕCTS: 5.
Автор: Гунько Людмила Анатоліївна - доцент кафедри землевпорядного проектування.
Анотація: Метою є вивчення теоретичних та практичних аспектів управління якістю землевпорядних робіт.

Category: ГіЗ

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автори: Кустовська Оксана Володимирівна, старший викладач кафедри геодезії та картографії.
Анотація: Дисципліна передбачає поглиблене вивчення основних організаційних та методологічних засад застосування інформаційних технологій в науково-дослідній роботі, логіки та етапів інформатизації науково-дослідницької роботи, роботи з джерелами інформації, оформлення роботи та її впровадження тощо.

Category: ГіЗ