Ландшафтної архітектури та фітодизайну

Область Курси відмічена як "Ландшафтної архітектури та фітодизайну"

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 3; 1 (Ск). ECTS: 4.
Автор: Піхало Олеся Віталіївна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Анотація: Навчальна дисципліна «Основи містобудування» ознайомлює здобувачів вищої освіти з основами містобудівного проектування та місцем ландшафтного планування в його структурі.

Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 5, 6. ЄКТС: 7.
Автори: Суханова Ольга Анатоліївна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну;
Кушнір Анатолій Іванович -  доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Анотація: Садово-паркове будівництво є важливою складовою частиною у загальному комплексі містобудування та міського господарства. Включає коло різноманітних за ступенем складності питань пов’язаних із проектуванням, будівництвом, експлуатацією садово-паркових об’єктів, створенням, формуванням і утриманням важливої їх складової – декоративних насаджень.
Курс створено для: студентів ЗФН (скороченого терміну навчання); студентів ЗФН (скороченого терміну навчання) міжкафедральної навчальної лабораторії (ЛУБНИ).

Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8; 3-4 (Ск). ЄКТС: 7.
Автори:
Багацька Оксана Михайлівна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну; Суханова Ольга Анатоліївна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну; Кушнір Анатолій Іванович - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Анотація: Садово-паркове будівництво є важливою складовою частиною у загальному комплексі містобудування та міського господарства. Включає коло різноманітних за ступенем складності питань пов’язаних із проектуванням, будівництвом, експлуатацією садово-паркових об’єктів, створенням, формуванням і утриманням важливої їх складової – декоративних насаджень.

Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 4; 3 (Ск), (Пт). ЄКТС: 4.
Автор: Дзиба Анжела Андріївна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Анотація: У курсі розглядаються питання про історію топіарного мистецтва, елементи топіарного мистецтва, особливості їхнього формування та використання.
Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 6; 2 (Ск). ЄКТС: 4; 5 (Ск).
Автор: Дзиба Анжела Андріївна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Анотація: у курсі розглядається питання щодо створення елементів топіарного мистецтва та їхнє використання на садово-паркових обєктах різного призначення.

Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 205 Лісове господарство; 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 2. ECTS: 5.
Автор: Зібцева Ольга Василівна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Анотація: У курсі розглядаються питання щодо формування і утримання системи озеленення населеного пункту, проектування садово-паркових об'єктів різного функціонального призначення.

Категорія: Спільні ЛГ-СПГ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: •205 Лісове господарство; •206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЕCTS: 4.
Автори: Дзиба Анжела Андріївна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну; Попович Сергій Юрійович - професор кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Анотація: У курсі розглядаються питання про екологічні закони структури, функціонування та збереження лісових екосистем.

Категорія: Спільні ЛГ-СПГ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 205 Лісове господарство; 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 6. ЄКТС: 4.
Автор: Дзиба Анжела Андріївна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну; Попович Сергій Юрійович - професор кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Анотація: Розглядаються поняття, завдання екологічної освіти і екологічного виховання; основні напрямки, форми і методи природно-охоронної пропаганди на базі природно-заповідних територій; екологічна стежка як засіб екоосвіти, виховання і рекреації; екологічний рух; релігія і охорона природи.

Категорія: Спільні ЛГ-СПГ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство (Садово-паркове господарство). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Багацька Оксана Михайлівна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну, Суханова Ольга Анатоліївнадоцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.

Категорія: СПГ

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство (Ландшафтне будівництво). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Піхало Олеся Віталіївна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Анотація: У курсі розглядаються питання організації рельєфу території в межах садово-паркових об'єктів, вивчаються нормативи та правила переміщення землях мас, основні методи вертикального планування та розробки картограми земляних робіт.

Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство (Стпціалізація "Ландшафтна архітектура"). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 6.
Автор: Зібцева Ольга Василівна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну
Анотація: У курсі розглядаються питання організації предметно-просторового середовища в безпосередньому оточенні людини методами ландшафтної архітектури; об'єкт дисципліни - малий сад.

Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство (Екодизайн міського середовища). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 6.
Автор: Колесніченко Олена Валеріївна - завідувач кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну, професор; Страшок Олександра Юріївна - старший викладач кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.

Категорія: СПГ

Спеціальність: 206 Садово-паркове госпо­дар­ство. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4,0.
Автори: Суханова Ольга Анатоліївна, к.с.-г.н., доцентка кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну; Кушнір Анатолій Іванович, к.б.н., доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Анотація: Експлуатація садово-паркових об’єктів є важливою складовою частиною у загальному комплексі містобудування та міського господарства. Включає коло різноманітних за ступенем складності питань пов’язаних із будівництвом садово-паркових об’єктів, створенням, формуванням і утриманням важливої їх складової – декоративних насаджень. Експлуатація садово-паркових об’єктів це складний комплекс заходів, які передбачають вирішення різноманітних задач правового, агротехнічного, естетичного, організаційного, експлуатаційно-господарського, економічного характеру, направлених на створення, формування і утримання садово-паркових об’єктів різноманітного функціонального призначення.

Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Піхало Олеся Віталіївна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну; Міндер Вікторія Володимирівна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Анотація: У курсі розглядаються основні правила і нормативні вимоги до креслень, основні сучасні комп’ютерні спеціалізовані програми ландшафтного проектування садово-паркових об’єктів.

Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство (Садово-паркове господарство). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 5.

Автор: Сидоренко Ірина Олександрівна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Анотація: У межах дисципліни вивчаються  концептуальні підходи до проєктування  об’єктів ландшафтної архітектури. Розглядаються сучасні тенденції і концепції створення територій відкритих просторів.

Категорія: СПГ
Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство (Садово-паркове господарство). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Сидоренко Ірина Олександрівна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Анотація: У межах дисципліни вивчаються соціальні та містобудівельні аспекти формування ландшафтних об’єктів. Розглядаються теоретичні основи і практичні методи ландшафтного проектування.
Доступ: Закритий.

Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство 

ОС: Магістр

Семестр:1

ЄКТС: 4

Автори: Кушнір Анатолій Іванович -  доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну;

               Суханова Ольга Анатоліївна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.

Анотація: лісопаркове господарство є важливою складовою частиною у загальному комплексі розвитку приміських рекреаційних територій та важливим елементом комплексних зелених зон міст. Воно включає коло різноманітних за ступенем складності питань пов’язаних із проектуванням, будівництвом, експлуатацією лісопарків, буферних парків, зон відпочинку тощо та створенням, формуванням і утриманням важливої їх складової – декоративних насаджень. Сучасне лісопаркове господарство є комплексом заходів, які передбачають вирішення різноманітних задач правового, естетичного, організаційного, експлуатаційно-господарського, економічного характеру, направлених на створення і утримання високодекоративних лісопаркових насаджень та садово-паркових об’єктів різноманітного призначення розміщених у зелених зонах міст.

Категорія: СПГ

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство (Садово-паркове господарство). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 1.
Викладач: Зібцева Ольга Василівна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Анотація: Навчальна практика надає студентам-магістрам закріпити практичні навички, отримані під час вивчення дисципліни і вперше здійснювати колективну роботу над ландшафтними проектами.

Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство (Садово-паркове господарство). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5; 1 (НП).
Автор: Дзиба Анжела Андріївна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.

Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2018
Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство (Садово-паркове господарство). ОС: Магістр. Семестр: 2. ESTS: 4.
Автор: Дзиба Анжела Андріївна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2018