Спеціальність: 205 «Лісове господарство», 206 «Садово-паркове господарство. ОС «Бакалавр».

Семестр: 3. ЄКТС: 4.

Автор: Бойко Ольга Анатоліївна – завідувач кафедри, доцент.

Анотація: Основними завданнями навчальної дисципліни «Фізіологія рослин» є вивчення студентами закономірностей життєвих функцій, розкритті їхніх механізмів, формуванні уявлення про структурно-функціональну організацію рослинних систем різних рівнів; одержанні й узагальненні нових знань про фізіологічні функції рослинного організму та можливості керування продукційним процесом фітоценозів задля створення теоретичної бази раціонального використання й захисту рослинного світу, набуття практичних навичок роботи у лабораторії фізіології рослин.


Спеціальність: •205 Лісове господарство; •206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 3; 1 (Ск). ЄКТС: 4.
Автор: Свинчук Віктор Адамович - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.
Анотація:
Курс «Біометрія» формує як загальні компетентності (наприклад, здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу лісівничої інформації), так і фахові  (здатність проводити лісівничі вимірювання та дослідження,  використовувати знання й практичні навички для аналізу біологічних явищ і процесів, біометричної обробки дослідних даних та їх математичного моделювання).

Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: •205 Лісове господарство; •206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4; 6.
Автор: Рафальська Любов Павлівна - доцент кафедри геодезії та картографії.

Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: •205 Лісове господарство. ОС:Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Дзиба Анжела Андріївна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну; Попович Сергій Юрійович - професор кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.

Спеціальність: •205 Лісове господарство; •206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЕCTS: 4.
Автори: Дзиба Анжела Андріївна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну; Попович Сергій Юрійович - професор кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Анотація: У курсі розглядаються питання про екологічні закони структури, функціонування та збереження лісових екосистем.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: •205 Лісове господарство; •206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автори: Гаврилюк Віталій Петрович - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту; Музиченко Тетяна Олександрівна - доцент кафедри економічної теорії.

Спеціальність: •205 Лісове господарство; •206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 2. ECTS: 5.
Автор: Зібцева Ольга Василівна - доцент кафедри ландшафтної архітуктури та фітодизайну.
Анотація: У курсі розглядаються питання  щодо формування і утримання системи озеленення населеного пункту, проектування садово-паркових об'єктів різного функціонального призначення.

Рік останньої атестації: 2019

лісове господарствоСпеціальності: 205 Лісове господарство; 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4; 3.
Викладачі: Гейко Світлана Миколаївна, Лаута Олена Дмитрівна - доценти кафедри філософії.
Анотація:
Дисципліна "Філософія" сприяє світоглядній та методологічній освіті студентів, фундаменталізації та систематизації їхніх знань і передбачає, шляхом вивчення основних загальних проблем буття, природи, людини, суспільства, формування соціально-гуманістичної орієнтації студентів.

Рік останньої атестації: 2017