Таксації лісу та лісового менеджменту

Courses tagged with "Таксації лісу та лісового менеджменту"

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. 
Автори: Ковалевський Сергій Сергійович - доцент кафедри таксації лісу та  лісового менеджменту; Терентьєв Андрій Юрійович - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту; Блищик Володимир Іванович - доцент кафедри таксації лісу та  лісового менеджменту.
Анотація: Курс призначений для ознайомлення студентів з чисельними методами аналізу математичних моделей, вивчення особливостей обчислень типових математичний задач із використанням комп’ютерів, а також вмінням кваліфіковано використовувати персональний комп’ютер та необхідне програмне забезпечення.

Category: ДМТ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (1-2). ECTS: 5 (10).
Автор: Терентьєв Андрій Юрійович - доцент кафедри лісового менеджменту.
Анотація: Курс призначений для ознайомлення з сучасними інформаційними системами, в першу чергу системами обробки даних і управління базами даних, а також розглядаються питання алгоритмізації та програмування прикладних задач.

Category: ДМТ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 1-2. ECTS: 10.
Викладач: Ковалевський Сергій Сергійович - старший викладач кафедри лісового менеджменту.

Category: ДМТ
Рік останньої атестації: 2018к

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 1-2. ECTS: 10.
Викладач: Терентьєв Андрій Юрійович - доцент кафедри лісового менеджменту.

Category: ДМТ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7 (7-8). ECTS: 2,5 (5).
Автори: Лакида Іван Петрович - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту; Домашовець Галина Степанівна - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.
Анотація: Предмет, об'єкт, метод та завдання дисципліни; поняття, механізм формування та показники використання основних і оборотних фондів. Стан та економічний аналіз показників техніки і технологій. Теорія виробництва, витрати, ціни, прибуток, рентабельність. Ринки ресурсів, капіталу, праці, фінансів. Основні закони економіки та механізм їх дії.
Доступ: Закритий.

Category: ДМТ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 8 (7-8). ECTS: 2,5 (5).
Автори: Лакида Іван Петрович - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту; Домашовець Галина Степанівна - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.
Анотація: Предмет, об'єкт, метод та завдання дисципліни; поняття, механізм формування та показники використання основних і оборотних фондів. Стан та економічний аналіз показників техніки і технологій. Теорія виробництва, витрати, ціни, прибуток, рентабельність. Ринки ресурсів, капіталу, праці, фінансів. Основні закони економіки та механізм їх дії.
Доступ: Закритий.

Category: ДМТ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр (ЗФН; СФН). Семестр: 4, 5. ECTS: 5.
Автор: Домашовець Галина Степанівна - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.
Анотація: Вивчення навчальних матеріалів дисципліни "Економіка деревообробної галузі" сприяє отриманню майбутніми бакалаврами спеціальності 187 "Деревообробні та меблеві технології" відповідного рівня теоретичних знань, формування і розвиток спеціальних вмінь, практичних навичок спрямованих на отримання запланованих результатів господарювання шляхом ефективного використання трудових, матеріальних, нематеріальних, фінансових та інвестиційних ресурсів підприємства деревообробної галузі і на цій основі приймати науково-обґрунтовані управлінські рішення в умовах ринкової економіки.

Category: ДМТ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (Ск), 6. ECTS: 4.
Автор: Домашовець Галина Степанівна - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту; Ковалевський Сергій Сергійович - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.
Анотація: Дисципліна “Маркетинг в деревообробній галузі” спрямована на викладення основних положень та принципів маркетингу, формування у студентів сучасного економічного мислення та стимулювання їх до освоєння та активного використання методів, принципів, технологій та інших інструментів маркетингу при аналізі, оцінці і вирішенні конкретних ринкових проблем і практичних ситуацій.
Доступ: Закритий.

Category: ДМТ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Автор: Домашовець Галина Степанівна - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.
Доступ: Закритий.

Category: ДМТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (Ск.); 7. ECTS: 4.
Автор: Домашовець Галина Степанівна - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.
Анотація: Вивчення навчальних матеріалів дисципліни сприяє отриманню майбутніми бакалаврами Деревообробних та меблевих технологій відповідного рівня теоретичних знань, формування і розвиток спеціальних вмінь, практичних навичок застосування системного підходу до управління деревообробними підприємствами з метою успішного здійснення професійної організації роботи та прийняття управлінських рішень щодо діяльності деревообробного підприємства в конкурентному середовищі.
Доступ:
Закритий.

Category: ДМТ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 3.
Автор: Домашовець Галина Степанівна - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.
Доступ: Закритий.

Category: ДМТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 6 (Ск). ECTS: 4.
Викладачі: Бала Олександр Петрович - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту; Оборська Алла Едуардівна - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.
Анотація: Ринкові механізми господарювання передбачають пошук та використання нових джерел і організаційних методів ефективної діяльності підприємств. Важлива роль у цьому належить організації виробництва насамперед тому, що вона не потребує істотних капітальних вкладень, трудовитрат, але при цьому є засобом інтеграції усіх чинників економічного розвитку.
Жорсткі умови на ринку праці вимагають від випускників навчальних закладів не лише глибоких спеціальних знань із професійно-орієнтованих дисциплін та дисциплін економічного профілю, а й умілого їхнього застосування до конкретних виробничих ситуацій.
Вивчення курсу «Організація деревообробного виробництва» спрямоване на набуття відповідних умінь і навиків.

Category: ДМТ
Рік останньої атестації: 2021

Основи обліку і аудиту на деревообробних підприємствах.
Спеціальність:
187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 6 (Ск). ECTS: 4.
Викладачі: Бала Олександр Петрович - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту; Блищик Володимир Іванович - старший викладач кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.
Анотація: Дисципліна, яка вивчає форми прояву економічних законів на рівні окремого господарюючого суб’єкта. Навчальний курс передбачає вивчення особливостей функціонування факторів виробництва, визначення ефективності інвестицій, ефективної діяльності в умовах ринкової економіки, вироблення творчого підходу до обґрунтування і прийняття управлінських рішень, аналіз і узагальнення результатів господарської діяльності на прикладі підприємств деревообробної галузі.

Category: ДМТ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 2.
Автори: Ковалевський Сергій Сергійович - старший викладач кафедри лісового менеджменту.

Category: ДМТ

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 2,5.
Викладач: Леснік Олександр Миколайович - канд. с.-г. наук, старший викладач кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.
Анотація: Таксація дерева та деревної продукції. Лісівничо таксаційні ознаки та таксаційна будова насаджень. Методи визначення запасу та деревного приросту. Таксація лісових масивів. Основні підходи до таксації недеревних ресурсів лісу.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 7.
Автори: Леснік Олександр Миколайович - старший викладач кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.
Анотація: Дисципліна передбачає вивчення теоретичних основ та методів обліку лісових ресурсів, особливостей їхнього застосування на практиці по відношенню до різних об’єктів.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 6 (Ск). ECTS: 4.
Автори: Бала Олександр Петрович - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту; Блищик Володимир Іванович - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.
Анотація: Метою вивчення дисципліни ”Бухгалтерський облік у лісовому господарстві“ є опанування студентами теоретичних основ організації бухгалтерського обліку з його особливостями в лісовій галузі, розкриття суті бухгалтерського обліку, його ролі та місця в системі господарського управління виробництвом.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автори: Кравець Павло Васильович - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту; Домашовець Галина Степанівна - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 6.
Автори: Ковалевський Сергій Сергійович - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту; Дячук Петро Петрович - асистент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.
Анотація: Управління лісогосподарським комплексом країни в сучасних умовах можливе тільки за наявності розвинутої мережі інформаційного забезпечення, що базується на використанні технічних засобів, методів та програмних продуктів, і крім того, ефективного використання інформаційних ресурсів.
Доступ: Закритий.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2017