Таксації лісу та лісового менеджменту

Courses tagged with "Таксації лісу та лісового менеджменту"

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 4. ECTS: 7.
Автор: Домашовець Галина Степанівна - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.
Доступ: Закритий.

Category: ДМТ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7 (7-8). ECTS: 2,5 (5).
Автори: Лакида Іван Петрович - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту; Домашовець Галина Степанівна - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.
Анотація: Предмет, об'єкт, метод та завдання дисципліни; поняття, механізм формування та показники використання основних і оборотних фондів. Стан та економічний аналіз показників техніки і технологій. Теорія виробництва, витрати, ціни, прибуток, рентабельність. Ринки ресурсів, капіталу, праці, фінансів. Основні закони економіки та механізм їх дії.
Доступ: Закритий.

Category: ДМТ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 8 (7-8). ECTS: 2,5 (5).
Автори: Лакида Іван Петрович - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту; Домашовець Галина Степанівна - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.
Анотація: Предмет, об'єкт, метод та завдання дисципліни; поняття, механізм формування та показники використання основних і оборотних фондів. Стан та економічний аналіз показників техніки і технологій. Теорія виробництва, витрати, ціни, прибуток, рентабельність. Ринки ресурсів, капіталу, праці, фінансів. Основні закони економіки та механізм їх дії.
Доступ: Закритий.

Category: ДМТ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Автор: Домашовець Галина Степанівна - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.
Доступ: Закритий.

Category: ДМТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.
Автор: Домашовець Галина Степанівна - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.
Доступ: Закритий.

Category: ДМТ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 3.
Автор: Домашовець Галина Степанівна - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.
Доступ: Закритий.

Category: ДМТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4.
Автор: Домашовець Галина Степанівна - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.
Доступ: Закритий.

Category: ДМТ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 2.
Автори: Ковалевський Сергій Сергійович - старший викладач кафедри лісового менеджменту.

Category: ДМТ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2. ECTS: 10.
Автори: Терентьєв Андрій Юрійович - доцент кафедри лісового менеджменту; Блищик Володимир Іванович - старший викладач кафедри лісового менеджменту; Ковалевський Сергій Сергійович - старший викладач кафедри лісового менеджменту.

Category: ДМТ
Рік останньої атестації: 2018к

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1-2). ECTS: 5 (10).
Автори: Ковалевський Сергій Сергійович - доцент кафедри таксації лісу та  лісового менеджменту; Терентьєв Андрій Юрійович - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту; Блищик Володимир Іванович - старший викладач кафедри таксації лісу та  лісового менеджменту.
Анотація: Курс призначений для ознайомлення студентів з чисельними методами аналізу математичних моделей, вивчення особливостей обчислень типових математичний задач із використанням комп’ютерів, а також вмінням кваліфіковано використовувати персональний комп’ютер та необхідне програмне забезпечення.

Category: ДМТ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (1-2). ECTS: 5 (10).
Автор: Терентьєв Андрій Юрійович - доцент кафедри лісового менеджменту.
Анотація: Курс призначений для ознайомлення з сучасними інформаційними системами, в першу чергу системами обробки даних і управління базами даних, а також розглядаються питання алгоритмізації та програмування прикладних задач.

Category: ДМТ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 6 (Ск). ECTS: 4.
Викладачі: Бала Олександр Петрович - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту; Оборська Алла Едуардівна - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.
Анотація: Ринкові механізми господарювання передбачають пошук та використання нових джерел і організаційних методів ефективної діяльності підприємств. Важлива роль у цьому належить організації виробництва насамперед тому, що вона не потребує істотних капітальних вкладень, трудовитрат, але при цьому є засобом інтеграції усіх чинників економічного розвитку.
Жорсткі умови на ринку праці вимагають від випускників навчальних закладів не лише глибоких спеціальних знань із професійно-орієнтованих дисциплін та дисциплін економічного профілю, а й умілого їхнього застосування до конкретних виробничих ситуацій.
Вивчення курсу «Організація деревообробного виробництва» спрямоване на набуття відповідних умінь і навиків.

НМК_Організація_деревообробного_виробництва_2018-2019.pdfНМК_Організація_деревообробного_виробництва_2018-2019.pdf
Category: ДМТ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 6 (Ск). ECTS: 4.
Викладачі: Бала Олександр Петрович - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту; Блищик Володимир Іванович - старший викладач кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.

Category: ДМТ

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 3.
Викладач: Леснік Олександр Миколайович - канд. с.-г. наук, старший викладач кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.
Анотація: Таксація дерева та деревної продукції. Лісівничо таксаційні ознаки та таксаційна будова насаджень. Методи визначення запасу та деревного приросту. Таксація лісових масивів. Основні підходи до таксації недеревних ресурсів лісу.

Category: ЛГ

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 7.
Автори: Леснік Олександр Миколайович - старший викладач кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.
Анотація: Дисципліна передбачає вивчення теоретичних основ та методів обліку лісових ресурсів, особливостей їхнього застосування на практиці по відношенню до різних об’єктів.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 6 (Ск). ECTS: 4.
Автори: Бала Олександр Петрович - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту; Блищик Володимир Іванович - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.
Анотація: Метою вивчення дисципліни ”Бухгалтерський облік у лісовому господарстві“ є опанування студентами теоретичних основ організації бухгалтерського обліку з його особливостями в лісовій галузі, розкриття суті бухгалтерського обліку, його ролі та місця в системі господарського управління виробництвом.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 205 Лісове господарство (Мисливське господарство). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Білоус Андрій Михайлович - в.о. завідувача кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.

Blank19

Category: ЛГ

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автори: Кравець Павло Васильович - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту; Домашовець Галина Степанівна - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 6.
Автори: Володимиренко Валентина Миколаївна - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту; Ковалевський Сергій Сергійович - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.
Анотація: Управління лісогосподарським комплексом країни в сучасних умовах можливе тільки за наявності розвинутої мережі інформаційного забезпечення, що базується на використанні технічних засобів, методів та програмних продуктів, і крім того, ефективного використання інформаційних ресурсів.
Доступ: Закритий.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2017