Документи для атестації (переатестації) ЕНК

Заявку на атестацію (переатестацію) ЕНК можна оформити у електронній (для користувачів домену @nubip.edu.ua) або паперовій формі.

Виберіть одну із форм подання заявки:

Подачею електронної або паперової форми заявки на атестацію (переатестацію) ЕНК викладач підтверджує готовність ЕНК до перевірки експертами.

З результатами перевірки ЕНК можна ознайомитись перейшовши за посиланням https://docs.google.com.

До атестації не допускаються ЕНК, які не апробовані зі студентами впродовж одного семестру і за критеріями оцінювання ЕНК не набрали 90 балів.

Переатестації підлягають ЕНК, що атестувалися і використовувалися більше, ніж 5 років (до 2014 року включно) відповідно до Положення про навчально-інформаційний портал НУБіП України (пункт 5.1 - с.15). До переатестації не допускаються ЕНК, в яких відсутнє використання курсу протягом двох років поспіль.

Витяг з Навчального плану підготовки фахівців подається на запит ЦДТН тільки в разі відсутності дисципліни у  Каталогах навчальних планів і програм.

З метою успішного проходження атестації ЕНК пропонуємо самостійно оцінити свій ЕНК: Критерії оцінювання ЕНК.

Документи для атестації (переатестації) електронних навчальних курсів підкріплюються витягом з навчального плану підготовки фахівців (ксерокопії титульної сторінки і сторінки з планом навчального процесу дисципліни, що подається на атестацію (переатестацію) ЕНК).