Документи для атестації (переатестації) ЕНК

Документи для атестації (переатестації) електронних навчальних курсів підкріплюються витягом з навчального плану підготовки фахівців

(ксерокопії титульної сторінки і сторінки з планом навчального процесу дисципліни, що подається на атестацію (переатестацію) ЕНК)

З метою успішного проходження атестації ЕНК пропонуємо самостійно оцінити свій ЕНК!!! (посилання)