Документи для атестації (переатестації) ЕНК

Документи для атестації ЕНК: 3аявка і Експертний висновок.

З метою успішного проходження атестації ЕНК пропонуємо самостійно оцінити свій ЕНК: Критерії оцінювання ЕНК.

Документи для атестації (переатестації) електронних навчальних курсів підкріплюються витягом з навчального плану підготовки фахівців (ксерокопії титульної сторінки і сторінки з планом навчального процесу дисципліни, що подається на атестацію (переатестацію) ЕНК).