Транспорт

Спеціальності: 208 Агроінженерія; 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 4; 5. ECTS: 4; 3.

Викладач: Шкіль Світлана Олександрівна, професор кафедри філософії; Лаута Олена Дмитрівна, доцент кафедри філософії.

Анотація: Філософія – важлива частина світової культури, націлена на рефлексію світогляду – осмислення його основ, включаючи ставлення людини до світу, до самої себе, до іншої людини, до суспільства, науки, різних сфер життя.  Філософія техніки є однією з наймолодших гілок філософського знання. До числа головних проблемних досліджень у філософії техніки можна віднести, окрім суто філософських суперечок щодо онтологічного та гносеологічного характеру техніки, такі проблеми, як: наслідки застосування комп'ютерів та можливість створення штучного інтелекту; зростання складності сучасної техніки та необхідність її оцінки; взаємозв'язки між технікою, суспільством, наукою та природою, шляхи й перспективи подальшого розвитку техніки.

Рік останньої атестації: 2017к

Спеціальність: 208 Агроінженерія; 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автори: Саяпіна Таїсія Петрівна - старший викладач кафедри інформаційних та дистанційних технологій; Мокрієв Максим Володимирович - доцент кафедри інформаційних та дистанційних технологій; Якобчук Олександр Васильович - асистент кафедри інформаційних та дистанційних технологій.
Анотація: Метою навчальної дисципліни є отримання майбутніми інженерами сільського господарства відповідного рівня професійного спрямованих теоретичних знань, формування і розвиток спеціальних умінь і практичних навичок з основ інформаційних технологій, а також використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) з метою успішного здійснення інформаційної діяльності у економічній сфері відповідно до спеціальності.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Жила Роман Сергійович - доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії.