Транспорт

Спеціальності: 208 Агроінженерія; 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 4; 5. ECTS: 4; 3.

Викладачі: Шеховцова-Бурянова Вікторія Анатоліївна, асистент кафедри філософії та міжнародної комунікації; Лаута Олена Дмитрівна, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.
Анотація:
Філософія – важлива частина світової культури, націлена на рефлексію світогляду – осмислення його основ, включаючи ставлення людини до світу, до самої себе, до іншої людини, до суспільства, науки, різних сфер життя.
Філософія техніки є однією з наймолодших гілок філософського знання. До числа головних проблемних досліджень у філософії техніки можна віднести, окрім суто філософських суперечок щодо онтологічного та гносеологічного характеру техніки, такі проблеми, як: наслідки застосування комп'ютерів та можливість створення штучного інтелекту; зростання складності сучасної техніки та необхідність її оцінки; взаємозв'язки між технікою, суспільством, наукою та природою, шляхи й перспективи подальшого розвитку техніки.

Рік останньої атестації: 2022к

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Жила Роман Сергійович - доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії.