Автомобільний транспорт

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1-2). ECTS: 3 (6).
Викладач: Сисак Катерина Ярославівна - канд. фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація:...
П24
Рік останньої атестації: 2014
Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (1-2). ECTS: 3 (6).
Викладач: Сисак Катерина Ярославівна - канд. фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Автор: Стеценко Світлана Вікторівна - старший викладач кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: Інтегральне числення функцій однієї змінної. Функції кількох змінних. Кратні та криволінійні інтеграли. Диференціальні рівняння. Ряди.
Рік останньої атестації: 2014
Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Ачкевич Оксана Миколаївна - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергоресурсів.
Анотація: У курсі розглядаються питання організації і методики навчання у вищій школі та професійні вимоги до фахівця зі спеціальності «Автомобільний транспорт», особливості вибраної професії. Наведено відомості про автомобільний транспорт, як галузь суспільного виробництва, що відіграє важливу роль у економіці країни. Показано основні складові цієї галузі, їх функціонування як самостійних систем так і у складі загальної системи автомобільного транспорту. Розкрито основні особливості професійної діяльності та кваліфікаційні вимоги до фахівця за спеціальністю «Автомобільний транспорт». Також показано вплив автомобільного транспорту на навколишнє середовище.
Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт. ОС: Бакалавр. Семестри: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Волянський Михайло Станіславович, доцент кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка.
Анотація: У курсі розглядаються питання основ гідравліки, будови, теорії робочих процесів гідропристроїв, типів гідроприводів та правил їх експлуатації,а також проєктування і розрахунку об’ємних гідроприводів.
П24

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Грищенко Ірина Юріївна - канд. техн. наук, доцент кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.
Анотація: Курс спрямований на формування у студентів знання, вміння і навички, необхідні для виконання інженерних та комп'ютерних креслеників.