Бакалаври спеціальності Агроінженерія
Спеціальність 208 Агроінженерія
Освітньо-професійна програма «Агроінженерія»

Випускові кафедри:

Сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка
Тел.: (044) 527-85-37 E-mail: ugmsg@ukr.net
Завідувач кафедри – к.т.н., доц. Гуменюк Юрій олегович

Охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві

Тел.: (044) 527-85-35 E-mail: hmelvas@ukr.net
Завідувач кафедри – д.т.н., проф. Хмельовський Василь Степанович


Тракторів, автомобілів та біоенергоресурсів

Тел.: 044) 527-88-95 E-mail: tab.nubip@gmail.com
Завідувач кафедри – д.т.н., проф. Калінін Євген Іванович

Технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка
Тел.: (044) 527-83-15 E-mail: rogovskii@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – д.т.н., проф. Роговський Іван Леонідович