Спеціальність: •141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; •151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 3; 4.
Автор: Наконечна Катерина Віталіївна - доцент кафедри глобальної економіки.
Анотація: Дана дисципліна знайомить майбутніх фахівців з основами формування політики в аграрній сфері, дає можливість опанувати методичні та методологічні основи розробки та реалізації комплексу заходів щодо підтримки та забезпечення розвитку сільського господарства в системі міжгалузевих зв’язків у національній економіці, а також оцінити з позиції теорії практичні дії державних структур щодо регулювання агропромислового виробництва країни. Вивчається як вітчизняний так і зарубіжний досвід.

Спеціальність: 7.01010401 Професійна освіта. ОКР: Спеціаліст.
Автор: Шворов Сергій Андрійович - професор кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.

NN16~bank0

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. (•Автоматизоване управління технологічними процесами, •Електрифікація і автоматизація сільськогосподарства, •Енергетика сільськогосподарського виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Заєць Наталія Анатоліївна - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.

Спеціальність: Механізація сільського господарства. ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Стеценко Світлана Вікторівна - старший викладач кафедри вищої та прикладної математики.

Рік останньої атестації: 2010

Спеціальність: 7.01010401. ОКР: Спеціаліст.
Автори: Шворов Сергій Андрійович - професор кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка; Опришко Олексій Олександрович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем; Грищенко Володимир Олександрович - старший викладач кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.

NN15~4 lek, prak