Спеціальність: •141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; •151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; •208 Агроінженерія. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5; 4.
Автор: Михальчишина Лариса Гаврилівна, Кірейцева Олена Василівна, Данилевська-Жугунісова Ольга Євгеніївна - доценти, канд. екон. наук, доценти кафедри глобальної економіки.
Анотація: «Аграрна політика» як навчальна дисципліна дає можливість опанувати методичні та методологічні основи розробки та реалізації комплексу заходів щодо підтримки та забезпечення розвитку сільського господарства в системі міжгалузевих зв’язків у національній економіці, а також оцінити з позиції теорії практичні дії державних структур щодо регулювання агропромислового виробництва країни.