Освітній ступінь: Магістр
Спеціальність: 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Освітня програма: Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Випускова кафедра: Автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка
Тел.: (044) 527-82-22; (044) 527-83-82
E-mail: avto.ea@gmail.com

Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Лисенко Віталій Пилипович.