Магістри спеціальності Менеджмент

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітня програма «Управління навчальним закладом»

Випускова кафедра: Управління та освітніх технологій

Тел.: (044) 527-83-56

E-mail: metod_dep@nubip.edu.ua

Завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук, професор Кубіцький Сергій Олегович

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом). 

ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.

Викладач: Свердан Михайло Михайлович – доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту

Анотація. Засвоєння комплексу теоретичних знань та оволодіння практичними навичками в галузі стратегічного менеджменту, інструментарію та методики розроблення стратегій розвитку для прийняття ефективних, обґрунтованих та перспективно орієнтованих стратегічних рішень у процесі управління діяльністю організації на ринку. Процес оцінки зовнішнього середовища, формулювання організаційних цілей, ухвалення рішень, направлених на створення і утримання конкурентних переваг, здатних забезпечити успіх організації в довгостроковій перспективі.

Спеціальність:  073 «Менеджмент (Управління навчальним закладом)

ОС: МагістрСеместр: 3. ECTS: 4

Викладач: Теслюк Валентина Михайлівна, доцент кафедри психології

Анотація дисципліни: Психологія управління є загальноосвітнім курсом професійної підготовки фахівців у змісті якого відображена концептуальна позиція відповідно до якої умовою ефективної професійної діяльності фахівця є знання організаційних та управлінських закономірностей.


Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автори: Доценти кафедри менеджменту ім. професора Й.С.Завадського - Буценко Людмила Василівна; Драгнєва Наталя Іванівна; Харченко Ганна Анатоліївна.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Викладач: Рудик Ярослав Михайлович - доцент кафедри управління та освітніх технологій.

bank0

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Тарасенко Ростислав Олександрович - професор кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Викладач: Базелюк Василь Григорович, доцент кафедри управління та освітніх технологій (денна форма навчання); Витриховська Оксана Петрівна - доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації (заочна форма навчання).
Анотація: Дисципліна передбачає вивчення особливостей апаратного та програмного забезпечення сучасних інформаційних систем для проведення наукових досліджень та вирішення задач в галузі управлінської діяльності структурними підрозділами навчальних закладів.

Рік останньої атестації: 2011

Спеціальність: Інформаційно-комунікаційні технології в освіті. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладачі: Тверезовська Ніна Трохимівна - професор кафедри соціальної роботи та реабілітації; Витриховська Оксана Петрівна - доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Роганов Максим Максимович - асистент кафедри педагогіки

Інформаційні технології в освіті в управлінні навчальними закладами

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Викладачі: Михайліченко Микола Васильович - доцент кафедри управління та освітніх технологій; Рудик Ярослав Михайлович - доцент кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: Система контролю і оцінювання ефективності методів та результатів управлінської діяльності організацій (підприємств, установ) різних форм власності.

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Омельченко Людмила Миколаївна - доцент кафедри психології.
Анотація: Формування толерантного ставлення до людей, стратегії взаємодії в конфліктних ситуаціях, основи попередження конфліктів, методи вирішення конфлікту.

NP16'7lek'prez

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом). ОС: Магістр. Семестр: 1; 2. ЄКТС: 6.
Автор: Власенко Тетяна Олексіївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальними закладами). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Журавська Ніна Станіславівна - професор кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: Характеристика основних нормативноправових документів з інтелектуальної власності, теоретичні та практичні проблеми правового організації наукових досліджень.

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом). ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Базелюк Василь Григорович - доцент кафедри управління та освітніх технологій..

blank20

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 10.
Автор: Рудик Ярослав Михайлович - доцент кафедри управління та освітніх технологій.

Педагогіка та освітні технології

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Викладач: Рудик Ярослав Михайлович - доцент кафедри управління та освітніх технологій.

Blank16~KonsLek

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Ралко Олександра Сергіївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Витриховська Оксана Петрівна - доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є теоретична і практична підготовка магістрантів щодо використання сучасних інформаційних технологій, програмних продуктів та інтернет-технологій в освіті та управлінні навчальним закладом.

Рік останньої атестації: 2013

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Викладач: Білан Людмила Леонідівна - доцент кафедри управління та освітніх технологій.

blank16'ZagInf

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Кубіцький Сергій Олегович - професор кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: Курс спрямований на здобуття студентами базових знань про психологічну сутність адміністративної роботи, управління, визначення ролі менеджерів різних рівнів у створенні сприятливого психологічного клімату, забезпечення внутрішніх та зовнішніх комунікацій, господарсько-управлінських процесів.

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Білан Людмила Леонідівна - доцент кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: Формування контингенту осіб, відрахування та поновлення на навчання, організація навчально-виховного процесу в НЗ, плани навчальновиховної діяльності НЗ, методики прийняття рішень і критерії оцінки якості та ефективності навчально-виховного процесу в закладі.

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом). ОС: Магістр. Семестр: 2-3. ЄКТС: 7.
Автор: Власенко Тетяна Олексіївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту; Дергач Анна Вадимівна - старший викладач кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація:  Кошторис діяльності закладу, критерії оцінки прийняття управлінських рішень, технології прийняття управлінських рішень з питань фінансовоекономічної, господарської діяльності НЗ.

Рік останньої атестації: 2017