Магістри спеціальності Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Випускова кафедра:

Організації підприємництва та біржової діяльності
Тел.: (044) 527-86-60
E-mail: organizing_chair@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Ільчук Микола Максимович

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Яворська Валентина Олександрівна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автор: Яворська Валентина Олександрівна - доцент кафедри біржової діяльності і торгівлі.

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Пастернак Тетяна Анатоліївна - доцент кафедри англійської філології.
Анотація: Курс є самостійним, завершеним курсом. Метою курсу є формування навички усного та письмового спілкування англійською мовою у ситуаціях, пов'язаних зі спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», а також поглиблення знань про граматику, стилістику та функціонування ділової англійської мови.
Доступ: Закритий.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Панкратова Любов Леонтіївна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: У курсі розглядаються теоретичні і практичні засади розвитку електронної комерції в Україні і у світі; особливості бізнес-моделей електронної комерції; класифікацію типів електронних платежів та методів захисту комерційної інформації в Інтернет т. д.

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Кириченко Анастасія Володимирівна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: У курсі розглядаються теоретичні питання клірингової та розрахункової діяльності та її практичні аспекти в Україні.
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Кириченко Анастасія Володимирівна - к.е.н., доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автор: Кириченко Анастасія Володимирівна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.


Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Вибіркова дисципліна
Автор: Яворська Валентина Олександрівна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: Економічна сутність, історія походження та сучасний стан міжнародних біржових ринків; практика використання біржових інструментів різних міжнародних бірж.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Магістр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автор: Кириченко Анастасія Володимирівна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: 

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Магістр. Семестр: 0. ECTS: 0.
Автор: Хміль Наталія Вікторівна - к.е.н., старший викладач кафедри біржової діяльності і торгівлі.
Анотація: Поняття та сутність технічного аналізу, історія виникнення та розвитку технічного аналізу, методи технічного аналізу - графічні, математичні, комп'ютерні, "свічковий аналіз"; стратегія торгів на основі методів технічного аналізу.

Рік останньої атестації: 2017
Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Кириченко Анастасія Володимирівна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: У курсі розглядаються теоретичні основи хеджування ф'ючерсами та опціонами та особливості організаційно-економічних засад хеджування на ринку аграрної продукції.
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Панкратова Любов Леонтіївна - доцент кафедри біржової діяльності і торгівлі.
Анотація: У курсі розглядаються питання ціноутворення при формуванні продовольчих ланцюгів руху продукції від виробника до споживача;  економічні засади біржового котирування цін та хеджування; формування цін на основі правил Інкотермс, тощо.

Рік останньої атестації: 2018