Магістри спеціальності Соціальна робота

Спеціальність 231 «Соціальна робота»

Освітня програма «Соціальна робота»

Випускова кафедра: Соціальної роботи та реабілітації

Тел.: (044) 527-80-73

E-mail: socpedagogy@ukr.net

Завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, доцент Сопівник Ірина Віталіївна

Спеціальність: 231 Соціальна робота (Соціальна робота). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Піддубний Олексій Юрійович - доцент кафедри цивільного та господарського права; Коваль Анна Миколаївна - доцент кафедри цивільного та господарського права.
Анотація: Характеристика основних нормативно-правових документів для здійснення соціально-педагогічної роботи, теоретичні та практичні проблеми правового поля соціально-педагогічної діяльності.

blank19

 

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Личук Марія Іванівна - кандидат філологічних наук, професор кафедри журналістики та мовної комунікації.
Анотація: Вивчення дисципліни розширює кругозір, підвищує рівень культури розумової праці, рівень культури усного та писемного фахового мовлення; спонукає до використання словників, довідкової літератури академічного характеру, навчальних посібників, сучасних фахових часописів і наукових розвідок; удосконалює навички осмислювати, аналізувати процеси, що відбуваються.

 

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 231 Соціальна робота (Соціальна робота; Соціально-психологічна реабілітація). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Сопівник Ірина Віталіївна - в.о. завідувача кафедри соціальної роботи та реабілітації, доцент

Рік останньої атестації: 2009

Спеціадьність: 231 Соціальна робота (Соціальна робота). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 8.
Викладач: Кубіцький Сергій Олегович - завідувач кафедри управління та освітніх технологій, професор.

Управління соціальними інститутами

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 7.
Автор: Виговська Світлана Володимирівна - доцент кафедри педагогіки.

NN'9lek'prez

Спеціальність: 231 Соціальна робота (Соціальна робота). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Мартинюк Ірина Анатоліївна - доцент кафедри психології.

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 1.
Автор:
Кручек Вікторія Аркадіївна - професор кафедри педагогіки.
Викладач: Сопівник Руслан Васильович - завідувач кафедри педагогіки, професор.

Психолого-педагогічна терапія; Педагогічні та психологічні засади міжособистісної взаємодії у віртуальному освітньому середовищ

Рік останньої атестації: 2008

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автори: Ржевський Геннадій Миколайович - доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації; Фоменко Антон Валерійович - асистент кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Спеціальність: 231 Соціальна робота (Соціальна робота). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Викладач: Кубіцький Сергій Олегович - завідувач кафедри управління та освітніх технологій, професор.

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Автор, гарант програми: Руслан Васильович Сопівник, д.п.н., доцент, завідувач кафедри педагогіки.

Спеціальність: 231 Соціальна робота (Соціальна робота). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Автор: Кубіцький Сергій Олегович - завідувач кафедри управління та освітніх технологій, професор.

Викладач: Варава Олена Борисівна - старший викладач кафедри соціальної роботи та реабілітації

Рік останньої атестації: 2008

Спеціальність: 231 Соціальна робота (Соціальна робота). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 8.
Викладач: Тверезовська Ніна Трохимівна - професор кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор, гарант програми: Руслан Васильович Сопівник, д.п.н., доцент, завідувач кафедри педагогіки.