Магістри спеціальності Педагогіка вищої школи

Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки»

Освітня програма «Педагогіка вищої школи»

Випускова кафедра: Педагогіки

Тел.: (044) 527-83-55

E-mail: pedagogic@ukr.net

Завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, доцент Сопівник Руслан Васильович

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Шамне Анжеліка Володимирівна - професор кафедри психології.

Вікова психологія

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Білан Людмила Леонідівна - канд.педаг.наук, доцент кафедри управління та освітніх технологій.

NN16'2lek'sem'sam
2020:ВНП

Спеціальність011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи, Інформаційно-комунікаційні технології в освіті). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Гаріна С.М.
Викладач: Витриховська Оксана Петрівна - доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Рік останньої атестації: 2013

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Васюк Оксана Вікторівна - професор кафедри педагогіки.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр (Зао). Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор:
Прохорчук Олександр Михайлович - асистент кафедри соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті.

Blank19

Спеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 3.
Автор: Журавська Ніна Станіславівна - професор кафедри управління та освітніх технологій.

Методика навчання сільськогосподарських дисциплін

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Журавська Ніна Станіславівна - професор кафедри методики навчання та управління навчальними закладами.

Методика навчання сільськогосподарських дисциплін

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічна науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 6.
Автор: Журавська Ніна Станіславівна - професор кафедри управління та освітніх технологій.

Методика навчання сільськогосподарських дисциплін

Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Кубіцький Сергій Олегович - зав.кафедри управління та освітніх технологій.

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Білан Людмила Леонідівна - доцент кафедри управління та освітніх технологій.

blank16~ZagInf

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Викладач: Рудик Ярослав Михайлович - доцент кафедри управління та освітніх технологій.

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки. ОС:Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Канішевська Любов Вікторівна - професор кафедри педагогіки.

Основи наукових досліджень в педагогіці

NN16~7lek~7prez

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Маценко Леся Миколаївна - доцент кафедри педагогіки.
Анотація: Дисципліна передбачає оволодіння такими теоретичними питаннями: суть процесу виховання, його рушійні сили, закономірності та особливості; характеристика принципів виховання та шляхи їх реалізації в педагогічному процесі; основні напрями виховання; організаційні форми та методи виховання та практичними вміннями: здійснити вивчення особистості та колективу, використати отримані результати у виховній роботі зі студентами; застосовувати оптимальні організаційні форми та методи виховання; володіти методикою роботи наставника щодо формування студентського колективу, організації та проведення виховних заходів.
Доступ: Закритий.

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 2. EKTS: 4.
Автор: Варава Олена Борисівна - канд. пед. наук, асистент кафедри педагогіки.

Blank20

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Виговська Світлана Володимирівна - доцент кафедри педагогіки.

Рік останньої атестації: 2014

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Діра Надія Олександрівна - асистент кафедри педагогіки.
Анотація: Метою курсу є опанування майбутніми педагогами необхідних професійних якостей, а саме: педагогічною технікою викладання, педагогічним стилем спілкування, педагогічною імпровізацією та рефлексією тощо.

Спеціальність: 011 Освітні педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). 

ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Викладач: Білан Людмила Леонідівна, доцент кафедри управління та освітніх технологій
Анотація: Висвітлення та здійснення аналізу змістових та організаційно-наукових підходів до професійної підготовки магістрів у галузі вищої освіти в України в контексті сучасних запитів держави, суспільства і всесвітньої освітянської спільноти.
 

Blank17