Магістри спеціальності Педагогіка вищої школи

Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки»

Освітня програма «Педагогіка вищої школи»

Випускова кафедра: Педагогіки

Тел.: (044) 527-83-55

E-mail: pedagogic@ukr.net

Завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, доцент Сопівник Руслан Васильович

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Вікова психологія

Рік останньої атестації: 2018
Автори курсу: Шамне Анжеліка Володимирівна

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Білан Людмила Леонідівна - канд.педаг.наук, доцент кафедри управління та освітніх технологій.

NN16'2lek'sem'sam
2020:ВНП

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЕКТС: 5.
Викладач: Витриховська Оксана Петрівна, доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Анотація: Дистанційна освіта - це можливість навчатися та отримувати необхідні знання віддалено від навчального закладу в будь який зручний час. Положення про дистанційну освіту та Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні регулює права та обов'язки учасників навчального процесу.

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи, Інформаційно-комунікаційні технології в освіті). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Витриховська Оксана Петрівна - доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Автор: Гаріна С.М.

Рік останньої атестації: 2013

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр (Зао). Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор:
Прохорчук Олександр Михайлович - асистент кафедри соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті.

НН19

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічна науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Журавська Ніна Станіславівна - д-р педаг. наук, професор кафедри управління та освітніх технологій.
Викладач: Гречаник Наталія Ігорівна - д-р педаг. наук, професор кафедри педагогіки.

Рік останньої атестації: 2016

Методика навчання циклу економіко-інформаційних дисциплін.
Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Кубіцький Сергій Олегович - зав. кафедри управління та освітніх технологій.

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Білан Людмила Леонідівна - доцент кафедри управління та освітніх технологій.

blank16~ZagInf

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Викладач: Рудик Ярослав Михайлович - доцент кафедри управління та освітніх технологій.

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Маценко Леся Миколаївна - доцент кафедри педагогіки.
Анотація: Дисципліна передбачає оволодіння такими теоретичними питаннями: суть процесу виховання, його рушійні сили, закономірності та особливості; характеристика принципів виховання та шляхи їх реалізації в педагогічному процесі; основні напрями виховання; організаційні форми та методи виховання та практичними вміннями: здійснити вивчення особистості та колективу, використати отримані результати у виховній роботі зі студентами; застосовувати оптимальні організаційні форми та методи виховання; володіти методикою роботи наставника щодо формування студентського колективу, організації та проведення виховних заходів.
Доступ: Закритий.

Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Виговська Світлана Володимирівна - доцент кафедри педагогіки.

Рік останньої атестації: 2014

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Діра Надія Олександрівна - асистент кафедри педагогіки.
Викладач: Прохорчук Поліна Сергіївна - канд. педаг. наук, асистент кафедри педагогіки.
Анотація: Метою курсу є опанування майбутніми педагогами необхідних професійних якостей, а саме: педагогічною технікою викладання, педагогічним стилем спілкування, педагогічною імпровізацією та рефлексією тощо.

Спеціальність: 011 Освітні педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Викладач: Білан Людмила Леонідівна, доцент кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: Висвітлення та здійснення аналізу змістових та організаційно-наукових підходів до професійної підготовки магістрів у галузі вищої освіти в України в контексті сучасних запитів держави, суспільства і всесвітньої освітянської спільноти.
Blank17
depositphotos_52722631-stock-photo-3d-white-people-new-technologies.jpgdepositphotos_52722631-stock-photo-3d-white-people-new-technologies.jpg
Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автори: Кучай Олександр Володимирович, д‑р пед. наук, доцент, професор кафедри педагогіки., Андрусик Павло Петрович, асистент кафедри педагогіки.
П23

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор, гарант програми: Руслан Васильович Сопівник, д.п.н., доцент, завідувач кафедри педагогіки.