Бакалаври спеціальності Публічне управління і адміністрування
Спеціальність 281 Публічне управління і адміністрування
Освітньо-професійна програма «Публічне управління і адміністрування»
Випускова кафедра: Публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва
Тел.: (067) 708-36-79
E-mail: public_admin@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – доктор наук з державного управління, доцент Приліпко Сергій Михайлович