Публічне управління і адміністрування

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 0.
Автор: Березовська Людмила Олексіївна - доцент кафедри фінансів.
Доступ: Закритий.

Рік останньої атестації: 2017к

ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 3.  
  Лектор:   Олійник володимир Вікторич, д.н. з держ. упр., професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності

  ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 5.  
  Лектор:   Стецюк Наталія Миколаївна, к.н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності
  Анотація:  У межах цього курсу здобувачі вищої освіти продовжують формувати інтегральну, загальні та спеціальні компетентності, а саме набувають теоретичних знань щодо історії публічного управління.

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»
ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.

Автор: Харченко Людмила Вікторівна, доктор політичних наук, доцент
кафедри Міжнародних відносин та суспільних наук
Анотація курсу: Курс “Політологія” охоплює методологічні основи
розвитку політичної науки, її основні закони та закономірності. Програма
дисципліни орієнтована на глибоке та ґрунтовне засвоєння студентами
політичних світових та вітчизняних процесів, закономірностей розвитку і
функціонування політології, її місце та роль у житті суспільства. Важливим
завданням курсу є вивчення сутності, історії, теорії та методології політичної
діяльності та поведінки, вивчення основних світових політичних шкіл,
концепцій та напрямів. Після засвоєння курсу “Політологія” студент повинен
володіти навичками політичної культури і вміти застосовувати політичні
знання у своїй професійній і громадській діяльності.


Державні фінанси і контроль 

Спеціальність: Публічне управління і адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.

Лектор: Тітенко Зоя Миколаївна, канд. екон. наук, старший викладач кафедри фінансів.

Викладач: Тітенко Зоя Миколаївна, канд. екон. наук, старший викладач кафедри фінансів.

Анотація: Метою курсу є формування і поглиблення знань студентів з питань сутності й ролі державних фінансів у розвитку економічної та соціальної інфраструктури адміністративно-тереторіальних одиниць, а також власне механізму його відтворення. Дисципліна «Державні фінанси і контроль» дає можливість майбутньому спеціалісту об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в країні; розуміти тенденції розвитку фінансових відносин і їх особливостей у сфері державних фінансів; визначити заходи, що забезпечують використання фінансів як одного з дієвих важелів економічної політики держави; оцінювати ефективність використання бюджетних коштів.
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Грищенко Ірина Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.
П20

Спеціальність:281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Викладач: Приліпко Сергій Михайлович, професор, в.о. завідувача кафедри кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

П20

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Кулаєць Марія Михайлівна - професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Викладач: Калуга Володимир Федорович - професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Анотація: Зміст дисципліни передбачає осмислення особливостей політичної складової процесу забезпечення функціонування державних органів управління, в т.ч. шляхом вивчення механізмів формування та реалізації приватних інтересів, піднесених до статусу державних чи колективних, а також різноманітних технологій впливу на свідомість людини, маніпулювання її мотиваційною, пізнавальною та аксіологічною сферами. Окрема увага в ході курсу зосереджується на дослідженні підґрунтя публічної активності та основ індивідуальної поведінки, принципів прийняття політичного чи менеджерського рішення, ключових елементах політичної та державницької діяльності.

NN16~10 lek

Спеціальність: Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр:1,2. ЄКТС: 6. Навчальна практика. Семестр: 2. ЄКТС: 1.
Автор: Швиденко Михайло Зіновійович - засл.професор НУБіП України, завідувач кафедри інформаційних систем.