Спеціальність: •242 Туризм (Туризм); •241 Готельно-ресторанна справа («Готельно-ресторанний бізнес). ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автори: Ковальчук Іван Платонович - завідувач кафедри геодезії та картографії, професор; Богданець В'ячеслав Анатолійович - доцент кафедри геодезії та картографії.
Анотація: Завдання курсу полягає у формуванні в студентів узагальнюючого розуміння теоретичних і практичних питань організації туризму, вивчення складових рекреаційно-туристичного потенціалу та організації туризму в Україні та регіонах світу.

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: •242 Туризм (Туризм); •241 Готельно-ресторанна справа («Готельно-ресторанний бізнес). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автори: Ковальчук Іван Платонович - завідувач кафедри геодезії та картографії, професор; Богданець В'ячеслав Анатолійович - доцент кафедри геодезії та картографії.

Спеціальність: •241 Готельно-ресторанна справа; 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 2, 5. ECTS: 3.
Автор: Піскунова Лариса Едуардівна – доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.
Викладач: Кудрявицька Аліна Миколаївна, доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.
Рік останньої атестації: 2016к

Спеціальність: •241 Готельно-ресторанна справа; •242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Болгарова Наталя Костянтинівна - доцент кафедри економічної теорії.
Анотація: 

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: •241 Готельно-ресторанна справа; •242 Туризм. ОС:Бакалавр. Семестр: 5; 6. ЄКТС: 5.
Автор: Омельченко Людмила Миколаївна - доцент кафедри психології.

Риторика та психологія спілкування

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальності: •241 Готельно-ресторанна справа; •242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 7.
Автор: Левицька Інна Ванадіївна - професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр (Друга вища освіта). Семестр: 1. ЕСTS: 6.
Автори курсу: викладачі кафедри інформаційних і дистанційних технологій Корольчук Валентина Ігорівна, асистент; Волошина Тетяна Володимирівна, доцент.
Анотація: У курсі розглядаються питання використання комп'ютерних систем та технологій в професійній діяльності фахівцями в сфері права.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр (2ВО).
Загальна кількість годин - 120 (4 кредити), з них лекції - 8 годин, лабораторні роботи - 6 годин, самостійна робота - 106 годин.  Підсумкова атестація - залік.
ЕНК "Інформаційні технології" призначений для перепідготовки фахівців

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа; 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (ГРС); 1 (Тур). ЄКТС: 6 (ГРС); 5 (Тур).
Автор: Басюк Дарія Іванівна - завідувач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу, професор.

NN19`10prez`zav

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа; 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 8.
Автор: Левицька Інна Ванадіївна - професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.
Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни "Організація готельного господарства” є засвоєння студентами теоретичних основ організації функціонування підприємства готельного господарства на ринку; сприйняття ними готельного господарства як невід’ємної частини комплексного туристичного обслуговування; оволодіння знаннями і вміннями технології та організації готельного бізнесу та сучасних підходів та вимог у сфері гостинності.

Рік останньої атестації: 2020