Бакалаври спеціальності Готельно-ресторанна справа
Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа
Освітньо-професійна програма «Готельно-ресторанний бізнес»
Випускова кафедра: Готельно-ресторанної справи та туризму
Тел.: (044) 527-80-61
E-mail: s.melnychenko@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – д-р екон. наук, професор Мельниченко Світлана Володимирівна