Бакалаври спеціальності Туризм
Спеціальність 242 Туризм
Освітньо-професійна програма «Туризм»
Випускова кафедра: Туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу
Тел.: (044) 527-80-61
E-mail: s.melnychenko@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – д-р екон. наук, професор Мельниченко Світлана Володимирівна