Галузь знань: 01 Освіта; 09 Біологія; 10 Природничі науки; 12 Інформаційні технології; 13 Механічна інженерія; 14 Електрична інженерія; 15 Автоматизація та приладобудування; 16 Хімічна та біоінженерія; 18 Виробництво та технології; 20 Аграрні науки та продовольство; 21 Ветеринарна медицина. ОС: Доктор філософії. Семестр: 1. ECTS: 4.

Розробники: Жерліцин Дмитро Михайлович - завідувач кафедри економічної кібернетики; Лахно Валерій Анатолійович - професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем і мереж; Осипова Тетяна Юріївна - доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж.
Викладач: Кравченко Володимир Миколайович - доцент кафедри економічної кібернетики.

Курс призначений для аспірантів першого року навчання.

Галузь знань: 01 Освіта; 03 Гуманітарні науки; 09 Біологія; 10 Природничі науки; 12 Інформаційні технології; 13 Механічна інженерія; 14 Електрична інженерія; 15 Автоматизація та приладобудування; 16 Хімічна та біоінженерія; 18 Виробництво та технології; 20 Аграрні науки та продовольство; 21 Ветеринарна медицина; 28 Публічне управління та адміністрування. ОС: PhD (доктор філософії). Семестр: 1. ЄКТС: 3 або 4 (в залежності від ОНП).
Лекцій - 15 год. Практичні - 30 год. Самостійна робота - 75 год. Всього 90 або 120 год.
Викладачі: Жерліцин Дмитро Михайлович, доктор економічних наук, професор; Галаєва Людмила Валентинівна, к.е.н., доцент.
Розробник: Скрипник Андрій Васильович - доктор економічних наук, професор.

Рік останньої атестації: 2020
Розпізнавання образів в системах штучного інтелекту.pdfРозпізнавання образів в системах штучного інтелекту.pdf
Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки. ОС: бакалавр 
Семестр: 2. 
Автор: Бондаренко В.Є.  Кафедра: Комп'ютерних наук.
Анотація: Лекція присвячена реалізації методу на основі теореми Байеса для ропізнавання образів.

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології. ОС: Магістр. Cеместр: 1.
Викладачі: Голуб Белла Львівна - завідувач кафедри комп'ютерних наук; Хиленко Володимир Васильович - професор кафедри комп’ютерних наук; Панкратьєв Віктор Олександрович - асистент кафедри комп’ютерних наук; Циба Сергій Вікторович - асистент кафедри комп’ютерних наук.

np17`6zav

ОС: Аспірант. 
Автор: Протосавіцька Людмила Степанівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки (Інформаційні технології). ОС: PhD. Семестр: 2. ECTS: 3.
Автор: Ткаченко Олексій Миколайович - доцент кафедри комп’ютерних наук.
Анотація: Метою курсу є поглиблення знань щодо концепцій, принципів та понять формальних методів розробки програмних систем та їх застосування для створення якісних і надійних програмних систем.

Спеціальність: 12 Інформаційні технології. ECTS: 5 (150 год., 20 - лекцій, 20 - лабораторних).
Автор курсу: Кузьмінська О.Г., д-р пед. наук, професор кафедри інформаціних систем і технологій.
Анотація: Ознайомлення здобувачів освітньо-наукового ступеня (аспірантів) із цифровим ландшафтом та інструментарієм підтримки наукових комунікацій задля підвищення рівня цифрової компетентності дослідника.

Робоча програма