PhD. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність . ОС: PhD. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Викладач: Бондаренко Валерій Михайлович, д‑р екон. наук, професор, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: Дисципліна для підготовки докторів філософії за спеціальністю "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" передбачає формування у слухачів спеціальних теоретичних знань з питань організації і технології торгівлі та набуття навичок їх практичного вирішення на торговельних підприємствах у сучасних умовах господарювання. Опанування слухачами інструментарію проведення аналізу з питань організації і технології роздрібної та оптової торгівлі, розробки рекомендацій щодо удосконалення цих сфер діяльності і підвищення їх ефективності.