Ресурс призначений для

інформування студентів та різностороннього анкетування та проведення зрізу знань

Ресурс включає анкетування щодо:

  • формування вибіркової складової навчального плану (вибіркові компоненти за вибором студента)
  • задоволеності рівнем підтримки
  • формування soft skills
  • cтудентоорієнтованого підходу
  • результатів проходження виробничої практики
  • якості навчального процесу та задоволеності студентів

Доступ до цього ресурсу авторизований

За потреби звертайтеся до координаторів ресурсу

Координатори:

Декан факультету інформаційних технологій - Олена Глазунова
Заступник декана факультету з навчальної роботи - Наталія Клименко ✉️ nklimenko@nubip.edu.ua
Відповідальний за ІКТ факультету - Тетяна Волошина ✉️ t-voloshina@nubip.edu.ua