Спеціальність:  081 Право; ОС: Магістр. Семестр:  3. ECTS: 3.

Лектор:  Курило Інна Володимирівна- професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства. 

Анотація: Метою курсу є формування знань про міжнародне економічне право, його особливості, основні галузі та інститути.