Тема 2. Товарна інноваційна політика та управління асортиментом

1. Етапи управління креативними процесами у рекламі

Управління креативними процесами у рекламі – це логічна послідовність дій з метою досягнення рекламодавцем поставлених цілей за допомогою рекламного креативу.

Можна виділити такі основні етапи управління креативними процесами у рекламі наведені:

  1. Перший етап – системний аналіз можливостей реклами.
  2. Другий     етап     –     створення     креативного робочого плану (брифу).
  3. Третій   етап   –   визначення   цілей   реклами управління креативними процесами у рекламі.
  4. Четвертий   етап   –        розробка     ключових стратегічних рішень у рекламі.
  5. П’ятий етап – створення творчого плану.
  6. Шостий етап – вибір рекламоносіїв.
  7. Сьомий етап – розробка рекламних звернень і рекламних кампаній.
  8. Восьмий     етап     –     попереднє     тестування реклами.
  9. Розробка      та      виділення      бюджету      на проведення рекламних кампаній.
  10. Контроль     над     ефективністю     рекламного впливу на споживача.