Атестація і переатестація ЕНК'2020

Шановні викладачі НУБіП України!
Заявка на атестацію (переатестацію) ЕНК оформлюється у електронній формі.
До атестації не допускаються ЕНК, які не апробовані зі студентами впродовж одного семестру.
Переатестації підлягають ЕНК, що атестовані і використовувалися більше, ніж 5 років (до 2015 року включно) відповідно до Положення про навчально-інформаційний портал НУБіП України (пункт 5.1, стор. 15). До переатестації не допускаються ЕНК, в яких відсутнє використання курсу протягом двох років поспіль. 

1. Заявка на атестацію (переатестацію) ЕНК ← Закрита 13.11.2020 о 24:00

Подачею електронної форми заявки на атестацію (переатестацію) ЕНК викладач підтверджує готовність ЕНК до перевірки експертами:

    • Експерт призначений завідувачем кафедри, на якій працює викладач.
    • Відповідальний за ІКТ від факультету (або експерт призначений ЦДТН).
    • Гарант освітньої програми, для якої розроблено курс (або експерт призначений ЦДТН).
    • Експерт з іноземної мови з числа викладачів НУБіП України, якщо ЕНК іноземною мовою (або експерт призначений ЦДТН).

2. Заявки на атестацію (переатестацію) ЕНК зберігаються у електронній формі за посиланням: https://docs.google.com.

Після заповнення заявки на атестацію (переатестацію) ЕНК центр дистанційних технологій навчання надсилає електронні форми експертиз вказаним в заявці експертам по черзі з інтервалом в один-три дні. ЦДТН лишає за собою право змінити вказаного в заявці експерта, окрім призначеного завідувачем кафедри.

3. Рекомендації експертів зберігаються у електронній формі за посиланням: https://docs.google.com.

На час перевірки ЕНК викладач курсу може бути переведений на роль Асистент з метою запобігання непорозумінь між викладачем, експертами і комісією з атестації ЕНК.

4. Орієнтовні дати засідань комісії з атестації ЕНК:

• 01-03.06.2020 (перший перегляд ЕНК комісією); • 26-27.09.2020 (повторний перегляд комісією неатестованих ЕНК після їх доопрацювання викладачем);
• 23.11.2020 (перший перегляд ЕНК комісією); • 27.11.2020 (повторний перегляд комісією неатестованих ЕНК після їх доопрацювання викладачем).
• 27.11.2020 р. завершено роботу комісії з атестації ЕНК.

                              Кількість перевірок експертівッ2020 Кількість перевірок експертівッ2020 

Якщо Ви не знайшли свій курс в таблиці заявок і рекомендацій експертів, перегляньте таблицю Атестовані ЕНК`2008-2020 Атестовані ЕНК`2008-2020, можливо Ваш курс атестовано.

З метою успішного проходження атестації ЕНК пропонуємо самостійно оцінити свій ЕНК: Критерії оцінювання ЕНК ←

Електронна форма заявки відкривається після оголошення на навчально-інформаційному порталі за один місяць і закривається за один тиждень до засідань комісії з атестації ЕНК.

З метою успішного проходження атестації ЕНК пропонуємо переглянути:

→ Презентацію ← з майстер-класу про підготовку ЕНК до атестації.

Врахувавши рекомендації експерта викладач має сповістити ЦДТН (cde@nubip.edu.ua) про готовність до наступної перевірки, скопіювавши в Тему листа вміст відповідної курсу клітинки з шифрованим кодом ЕНК у стовпці Z (таблиця https://docs.google.com). Якщо зауваження не критичні і не завадять атестації, а оцінка експерта не менше 90 балів, то лист, будь ласка, не надсилайте. Ваш ЕНК буде передано на рецензування наступному експерту.

Викладач має можливість прокоментувати рекомендації експерта, залишивши свій коментар безпосередньо в таблиці
Щоб залишити свій коментар. потрібно встановити курсор на клітинці, яка буде коментуватися і в контекстному меню (права кнопка миші) вибрати Коментар. У відкрившомуся вікні написати своє повідомлення, наприклад про готовність до повторної перевірки.

На час перевірки ЕНК викладач курсу може бути переведений на роль Асистент з метою запобігання непорозумінь між викладачем, експертами і комісією з атестації ЕНК.