Атестація і переатестація ЕНК'2021

Шановні викладачі НУБіП України!
Заявка на атестацію (переатестацію) ЕНК оформлюється у електронній формі (потребує авторизації домену @nubip.edu.ua). Просимо не надсилати заявку на доступ з аккаунтів, які не належать @nubip.edu.ua.
До атестації не допускаються ЕНК, які не апробовані зі студентами впродовж одного семестру.
Переатестації підлягають ЕНК, що атестовані і використовувалися більше, ніж 5 років (до 2016 року включно) відповідно до Положення про навчально-інформаційний портал НУБіП України (пункт 5, стор. 19). До переатестації не допускаються ЕНК, в яких відсутнє використання курсу протягом двох років поспіль.
Автор може подати на атестацію один ЕНК на одне засідання (пункт 5.12, стор. 22).

Процедура атестації (переатестації) ЕНК:

Етап 1. Визначається Рецензент для ЕНК, який планується до атестації. Рецензентом не може бути Відповідальний за ІКТ або Гарант освітньої програми, оскільки такі викладачі вже є учасниками процедури атестації ЕНК. Розробник курсу на час рецензування курсу відкриває доступ для рецензента, зарахувавши його на роль Асистент. Рецензент має право повернути ЕНК на доопрацювання або визначити його як готовий до наступного етапу перевірки. Питання, які необхідно оцінити Рецензенту представлені в змістовній експертизі (прохідний бал - 92). Поданий ЕНК та рецензія розглядаються на засіданні кафедри та рекомендуються кафедрою до атестації, про що готується витяг із протоколу засідання кафедри. Контроль за виконанням покладається на завідувача кафедри.

Етап 2. Відповідальний за ІКТ факультету/ННІ, для якого атестується ЕНК, здійснює функціональну експертизу навчальних елементів ЕНК щодо дотримання вимог функціонування ЕНК. Відповідальний за ІКТ має право повернути ЕНК на доопрацювання або визначити його як готовий до наступного етапу перевірки. Питання, які необхідно перевірити Відповідальному за ІКТ подані в функціональній експертизі (прохідний бал - 92). Контроль за виконанням покладається на директора ННІ, декана факультету.

Етап 3. Гарант освітньої програми, для якої підготовлено ЕНК, засвідчує тематичну відповідність ЕНК вимогам освітньої програми. Гарант може надати свої зауваження та побажання Автору. Питання, які необхідно перевірити Гаранту освітньої програми надані в методичній експертизі (прохідний бал - 45). Поданий до атестації ЕНК розглядається на навчально-методичній раді ННІ, факультету, яка приймає рішення про рекомендацію до атестації поданого ЕНК, що засвідчується витягом із засідання навчально-методичної ради за встановленою ЦДТН формою.

Етап 4. Автор курсу заповнює електронну заявку на атестацію ЕНК в ЦДТН, до якої прикріплює сканкопію витягу із протоколу навчально-методичної ради свого ННІ, факультету засвідчену рецензентами, завідувачем кафедри, головою навчально-методичної ради ННІ, факультету та директором ННІ, деканом факультету.

Етап 5. Модератор від ЦДТН або член комісії з атестації ЕНК проводить комплексну структурно-функціональну перевірку ЕНК (прохідний бал - 45). При виявленні недотримання обов'язкових методичних вимог до оформлення ЕНК курс може бути повернутий на доопрацювання, про що сповіщається Автор та Відповідальний за ІКТ (https://docs.google.com).

* Експертів просимо не підписувати експертизи і витяг з протоколу доки зауваження не будуть усунені.
* Найпоширеніші зауваження: Загальна інформація оформлена не відповідно нових вимог Положення про навчально-інформаційний портал НУБіП України. Відсутні: Силабус (або оформлений не за вимогами навчальної частини), Журнал відвідування, ресурс для Підтвердження неформальної освіти. Повторення інформації в силабусі і окремо створених ресурсах, які бажано прибрати.

              Анкети експертиз для оцінки ЕНК   (зберігаються у розробника ЕНК і в ЦДТН не надсилаються). Останнє оновлення анкет 19.05.2021
             Форма витягу з протоколу засідання навчально-методичної ради ННІ, факультету   (сканкопія оформленого витягу прикріплюється до заявки на атестацію)

Заявки на атестацію ЕНК приймаються з 15.03.2021 до 29.10.2021 і зберігаються у електронній формі за посиланням: https://docs.google.com. Потребує авторизації особистої пошти @nubip.edu.ua.

Висновки експертів знаходяться за посиланням: https://docs.google.com. - Під час роботи комісії просимо утриматись від візитів і телефонних дзвінків в ЦДТН. Таблиця на цей час закрита.

Просимо своєчасно реагувати на надані рекомендації і сповіщати про готовність до повторної перевірки, якщо авторам рекомендовано доопрацювати курс атестаційною комісією.

Засідання комісії з атестації ЕНК у 2021 році проводяться щоквартально у останній тиждень кварталу або перший тиждень наступного кварталу:  березень; • червень;• вересень; • листопад.

Орієнтовні дати засідань комісії: • 08.04.2021; • 30.06.2021; • 06.10.2021;13.10.2021; • 22.11.2021; • 24.11.2021; • 26.11.2021.

Заявки на атестацію ЕНК надіслані після:
• 20.06.2021 розглядатимуться в наступному засіданні.
• 15.09.2021 розглядатимуться в наступному засіданні.
• 29.10.2021 18:00 не розглядатимуться в 2021 році.

                        Кількість перевірок експертівッ2020  Кількість перевірок ЕНК експертамиッ2021  

Атестовані курси заносяться в таблицю Атестовані ЕНК`2008-2020 Атестовані ЕНК`2008-2021 і знаходяться на сторінці 'Ат. 2021' до кінця поточного року.
Якщо Ви не знайшли свій курс в таблиці заявок на атестацію, то перегляньте таблицю Атестовані ЕНК`2008-2021 , можливо Ваш курс атестовано.