Атестація і переатестація ЕНК'2023

Шановні викладачі НУБіП України!

До атестації не допускаються ЕНК, які не апробовані зі студентами впродовж одного семестру.
Переатестації підлягають ЕНК, що атестовані і використовувалися більше, ніж 5 років (до 2018 року включно) відповідно до Положення про навчально-інформаційний портал НУБіП України (пункт 5, стор. 19). До переатестації не допускаються ЕНК, в яких відсутнє використання курсу протягом двох років поспіль.
Автор може подати на атестацію один ЕНК на одне засідання (пункт 5.12, стор. 22).

Подачею заявки на атестацію ЕНК автор підтверджує готовність ЕНК до перевірки.
Автор (-и) ознайомлений (-і) з тим, що після атестації ЕНК:
► майнові права на цей атестований ЕНК отримує НУБіП України.
► бали за атестацію ЕНК зараховуються в рейтинг у рік атестації і на наступні роки не переходять.

Увага! Найближче засідання комісії орієнтовно відбудеться 14 червня 2023 року.

Процедура атестації (переатестації) ЕНК:

Заявка на атестацію (переатестацію) ЕНК, а також всі форми експертиз оформлюються у електронній формі (потребує авторизації домену @nubip.edu.ua).
Просимо не надсилати заявку на доступ з аккаунтів, які не належать @nubip.edu.ua.

Просимо не надсилати повторні заявки на один і той самий курс в одному календарному році. Про зміни в опублікованій заявці надішліть повідомлення в центр дистанційних технологій навчання: cde@nubip.edu.ua.

Етап 1. Заповнення електронної форми заявки на атестацію (переатестацію) ЕНК:
          
Заявка на атестацію (переатестацію) ЕНК заповнюється одним з авторів курсу.

Заявки на атестацію ЕНК приймаються з 01.01.2023 до 31.10.2023 і
зберігаються у електронній формі за посиланням: https://docs.google.com. Перегляд потребує авторизації особистої пошти @nubip.edu.ua.
Етап 2. Визначення експертів для ЕНК, який планується до атестації. Автор курсу повідомляє про перевірку курсу рецензентів:

Рецензент від кафедри не може бути Відповідальний за ІКТ або Гарант освітньої програми, оскільки такі викладачі вже є учасниками процедури атестації ЕНК. Розробник курсу на час рецензування курсу відкриває доступ для рецензента, зарахувавши його на роль Асистент. Рецензент від кафедри за
повнює електронну форму змістовної експертизи. Рецензент має право повернути ЕНК на доопрацювання або визначити його як готовий до наступного етапу перевірки. Поданий ЕНК та рецензія розглядаються на засіданні кафедри та рекомендуються кафедрою до атестації, про що готується витяг із протоколу засідання кафедри. Контроль за виконанням покладається на завідувача кафедри.
           Змістовна експертиза заповнюється рецензентом від кафедри.

Відповідальний за ІКТ ННІ/факультету, для якого атестується ЕНК, здійснює функціональну експертизу навчальних елементів ЕНК щодо дотримання вимог функціонування ЕНК. Відповідальний за ІКТ має право повернути ЕНК на доопрацювання або визначити його як готовий до наступного етапу перевірки. Відповідальний за ІКТ заповнює електронну форму функціональної експертизи. Контроль за виконанням покладається на директора ННІ, декана факультету.

          Функціональна експертиза  заповнюється відповідальним за ІКТ.

Гарант освітньої програми, для якої підготовлено ЕНК, засвідчує тематичну відповідність ЕНК вимогам освітньої програми. Гарант може надати свої зауваження та побажання Автору(-ам). Гарант освітньої програми заповнює електронну форму методичної експертизи.

          Методична експертиза заповнюється гарантом освітньої програми. Будь ласка, не надсилайте курс декільком гарантам, якщо курс призначено для різних спеціальностей. Достатньо одного гаранта. 

Заповнена експертом експертиза автоматично надходить на електронну пошту експерта і автора ЕНК, який оформлював заявку на атестацію (переатестацію) ЕНК. Якщо ЕНК отримує 'Ні' з будь-яких позицій експертиз, то автор має усунути зауваження і сповістити відповідного експерта про виправлення. Експерт має можливість виправити оцінювання безпосередньо у листі з експертизою, яку отримав на свою особисту пошту; повторно заповнювати нову форму експертизи на один і той самий курс не потрібно. Якщо експерт "загубив" лист з проведеною раніше експертизою, то він може звернутися до Центру дистанційних технологій навчання за посиланням на цю експертизу.

У разі позитивного рішення 'Так' Галочки ✓ ✓ ✓ ☑ ✘ ☒ - Таблица символов Юникода по всіх експертизах автор курсу отримує сповіщення на свою корпоративну пошту з бланком витягу навчально-методичної ради ННІ/факультету.
Етап 3. Розгляд ЕНК на засіданні навчально-методичної ради ННІ/факультету, яка приймає рішення щодо рекомендації до атестації ЕНК, здійснюється на факультеті, для студентів якого створено курс.
Сканкопію витягу, засвідчену директором/деканом, головою навчально-методичної ради (НМР) і завідувачем кафедри, завантажити через електронну форму:
          Електронна форма для завантаження оформленого витягу протоколу засідання НМР  електронна форма заповнюється одним із авторів курсу, який подавав ЕНК на атестацію.
Підписи експертів у витязі не потрібні, оскільки ними заповнюються електронні форми експертиз, які ідентифікуються особистою поштою.

Етап 4. Комплексна перевірка структурно-функціональної складової ЕНК адміністратором або модератором ЦДТН здійснюється у разі позитивної оцінки 'Так' трьох експертів і завантаження витягу протоколу засідання НМР. Копія експертизи після перевірки курсу надходить автору ЕНК, який заповнював заявку на атестацію (переатестацію) ЕНК.
* Найпоширеніші зауваження за результатами перевірок минулого року: Загальна інформація оформлена не відповідно нових вимог Положення про навчально-інформаційний портал НУБіП України. Відсутні: Силабус (або оформлений не за вимогами навчальної частини), Журнал відвідування, ресурс для Підтвердження неформальної освіти. Повторення інформації в силабусі і окремо створених ресурсах бажано прибрати. Надмірна кількість ресурсів на самостійну роботу.
Етап 5. Розгляд ЕНК на засіданні комісії з атестації ЕНК.
Засідання комісії з атестації ЕНК у 2023 році проводяться щоквартально у останній тиждень кварталу або перший тиждень наступного кварталу:
• березень; • червень;• вересень; • листопад.

Орієнтовні дати
засідань комісії:
• 30.03.2023; • 14.06.2023; • 28.09.2023; • 21-28.11.2023.

Увага! Найближче засідання комісії орієнтовно відбудеться 14 червня 2023 року.

Заявки на атестацію ЕНК надіслані після:

• 25.03.2023 розглядатимуться на засіданні 14.06.2023
09.06.2023 розглядатимуться на засіданні 28.09.2023.
• 20.09.2023 розглядатимуться на засіданні 21-28.11.2023.
• 31.10.2023 не розглядатимуться у 2023 році.

Висновки експертів у загальному перегляді знаходяться за посиланням: https://docs.google.com. - Під час роботи комісії просимо утриматись від візитів і телефонних дзвінків в ЦДТН. Таблиця на цей час закрита.

Просимо своєчасно реагувати на надані рекомендації і сповіщати про готовність до повторної перевірки, якщо авторам рекомендовано доопрацювати курс.

Атестовані курси заносяться в таблицю Атестовані ЕНК`2008-2020 Атестовані ЕНК`2008-2023 і знаходяться на сторінці 'Ат. 2023' до кінця поточного року.
Якщо Ви не знайшли свій курс в таблиці заявок на атестацію, то перегляньте таблицю Атестовані ЕНК`2008-2023, можливо Ваш курс атестовано.