Дизайн

Дизайн – це творча діяльність, метою якої є визначення формальних якостей промислових виробів. Ці якості включають як зовнішні риси виробу, так і, головним чином, ті структурні та функціональні взаємозв'язки, що перетворюють виріб у єдине ціле як з погляду споживача, так і з погляду виробника. Дизайн прагне охопити всі аспекти навколишнього середовища людини, що обумовлене промисловим виробництвом. Дизайн – творчий метод, процес та результат художньо-технічного проектування промислових виробів, їх комплексів та систем, орієнтовані на досягнення найбільш повної відповідності створюваних об'єктів та середовища в цілому можливостям та потребам людини, як утилітарним, так і естетичним.


» Словник